skip to Main Content
Wzorem lat ubiegłych, Zgromadzenie Ducha Świętego wydało kalendarz zawierający uroczystości i święta Pańskie, a także zaznaczone dni szczególne związane z naszymi błogosławionymi misjonarzami. Dwustronny kalendarz formatu A4 jest dobrze znany naszym przyjaciołom. Można go otrzymać we wszystkich …
Drodzy Współbracia! „Posłani w pokoju Chrystusa”, to hasło obecnego roku duszpasterskiego. Kościół z radością przypomina każdemu człowiekowi, że jest on tęsknotą Boga, który w swojej Miłości daje mu się w Eucharystii jako Pokarm, przebóstwia go i posyła, aby niosąc w sobie to piękno spotkania, przemieniał świat.
Zbyszyce to wieś położona nad brzegiem Jeziora Rożnowskiego, około 10 km od Nowego Sącza. Tutaj znajduje się prawdziwa perła architektury południa Polski. W kronikach Jana Długosza znajduje się zapis, że już w XIII wieku, w Zbyszycach, istniała parafia.
Co roku, z okazji Dnia Misyjnego, Ojciec Święty przygotowuje specjalne orędzie. W tym roku papież Franciszek podkreśla, że obecny moment dziejowy nie jest łatwy. Sytuacja pandemii uwypukliła i powiększyła cierpienie, samotność, ubóstwo i niesprawiedliwość.
Kapituła Generalna Zgromadzenia Ducha Świętego, podczas głosowania 18 października, wybrała nowego Przełożonego Generalnego. Delegaci ze wszystkich stron świata mandatem najwyższego zaufania obdarzyli o. Alain Mayama z Konga.
Każdego roku, w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w całej Polsce oraz środowiskach polonijnych obchodzony jest Dzień Papieski, podczas którego łączymy się w modlitwie z obecnym papieżem oraz zagłębiamy się w nauczanie św. Jana Pawła II.
W niedzielny wieczór (3 października) odbyło się pierwsze zebranie planarne. O. Philip Massawe, prowincjał Tanzanii, powitał przybyłych. Podziękował za znakomitą pracę Przełożonego Generalnego i jego Rady, którzy zakończyli trudną i długotrwałą misję animacji Zgromadzenia.
2 października br. w gronie licznych koncelebrantów ze Zgromadzenia Ducha Świętego dziękowaliśmy Panu Bogu za 100 lat obecności duchaczy w Polsce. Eucharystii przewodniczył ks. bp. Zdzisław Fortuniak.

Muzeum Misyjne
Al. Jana Pawła II 117
Bydgoszcz

Organizacja pozarządowa, zrzeszająca siostry, braci zakonnych i kapłanów, działająca w 120 krajach świata na rzecz promocji praw człowieka.

Back To Top