W tym roku do naszej Mamy na Jasnej Górze udamy się nie w jeden,
nie w dwa, lecz na trzy sposoby.

  1. Tradycyjna Diecezjalna Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę z noclegami w namiotach.

Bardziej doświadczeni pielgrzymi pamiętają czasy, kiedy pielgrzymowanie nie było takie łatwe. Bagaże trzeba było mieć przy sobie, prowiant na każdy dzień zapakowany w plecaku, namiot pod ręką, aby z uśmiechem po trudzie dnia rozstawić go, a wczesnym porankiem,
kiedy jeszcze rosa na trawie, zwijać, składać i ruszać w dalszą drogę.

Z powodu ciągle trwającej epidemii COVID – 19, stosując się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla ruchu pielgrzymkowego, dbając o bezpieczeństwo nas pielgrzymów, a przede wszystkim naszych dobroczyńców – gospodarzy, do takiego pielgrzymowania w tym roku serdecznie zapraszamy!!!
Oczywiście bagaże główne wraz z namiotami nie trzeba nosić na plecach, zabiorą je samochody bagażowe.
Pola namiotowe będą usytuowane wokół ośrodków udostępniających zaplecze sanitarne.

Każdy pielgrzym zainteresowany taką formą rekolekcji w drodze zobowiązany jest do skontaktowania się z ks. Przewodnikiem wybranej przez siebie grupy w celu zapisania się i uzyskania bardziej szczegółowych informacji.
(Przewodnikiem duchackiej grupy CZERWONEJ jest o. Maciej Sierzputowski:
Tel: 797 907 354, mail: csspparafiaglinki@gmail.com lub: cssppow@wp.pl).

2. Sztafetowa Diecezjalna Piesza Pielgrzyma na Jasną Górę.

W tym roku serdecznie zapraszamy do skorzystania również z tej formy pielgrzymowania. Pandemia COVID-19 pomimo wielu wysiłków, zabiegów, szczepień ciągle nas nie opuściła. W trosce o zdrowie pielgrzyma, ale zwłaszcza tych wszystkich, którzy dbają o nas podczas całej drogi, szanując także gospodarzy, w tym roku możemy pójść w formie „sztafetowej”.

Forma sztafetowa polegać będzie na tym, że:

• drogę w całości od bydgoskiej katedry (Matki Bożej z Różą w Dłoni) do Sanktuarium Czarnej Madonny na Jasnej Górze przejdą kapłani, przewodnicy poszczególnych grup oraz pielgrzymi, którzy zdecydowali się na formę namiotową.

• Do każdego z przewodników zapraszamy na jeden pielgrzymi dzień pięciu pielgrzymów/uczestników, którzy rano we własnym zakresie dojadą na wskazane miejsce i rozpoczną z wybranym przez siebie przewodnikiem jeden dzień rekolekcji w drodze. Po zakończonym dniu (osiągnięciu celu dnia), po otrzymaniu przez przewodnika błogosławieństwa, pielgrzym we własnym zakresie wraca do domu. Kolejnego dnia pielgrzymki na wskazane miejsce we własnym zakresie przybywa kolejna (inna) piątka pielgrzymów. I tak każdego dnia aż do samej Pani Jasnogórskiej. Dzięki temu w całej pielgrzymce w jednej grupie przy pięciu pątnikach dziennie może wziąć udział 55 osób. Mnożąc to przez dziewięć obecnie zgłoszonych grup otrzymujemy około 500 uczestników sztafetowej pieszej pielgrzymki.

• Każdy pielgrzym, który zdecyduje się wziąć udział w jednym dniu sztafetowej pielgrzymki, proszony jest najpierw o kontakt z wybranym przez siebie przewodnikiem w celu zapisania się, ustaleniu dnia (wolnego terminu) oraz innych ważnych szczegółów.

• Na naszej stronie „Piesza Pielgrzymka Diecezji Bydgoskiej na Jasną Górę” znajduje się zakładka PLIKI DO POBRANIA. Tam znajdziecie formularz zgłoszeniowy, który trzeba wypełnić i podpisać, a następnie po wcześniejszym umówieniu dostarczyć wybranemu przewodnikowi grupy.

• Każdy uczestnik pielgrzymki sztafetowej jest także zaproszony do uczestniczenia
w pielgrzymce duchowej.

3. Duchowa Diecezjalna Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.

Do duchowego pielgrzymowania zapraszamy wszystkich, którzy chcą przeżyć piękne rekolekcje w drodze, mają serca spragnione, gorące, lecz z różnych przyczyn fizycznie nie mogą uczestniczyć w duchowych zmaganiach na własnych nogach. Do uczestnictwa w Duchowej Pieszej Pielgrzymce zapraszamy zwłaszcza teraz, kiedy musimy zmienić dotychczasowe reguły pielgrzymowania, dbając przede wszystkim o zdrowie własne i innych, z drugiej strony niczego nie zaniedbując na naszej drodze pielgrzymki życia ku zbawieniu wiecznemu.
Na naszej stronie „Piesza Pielgrzymka Diecezji Bydgoskiej na Jasną Górę” znajdziecie zakładkę PIELGRZYMKA DUCHOWA. W niej zawarte będą już wkrótce wszelkie informacje na temat duchowego pielgrzymowania: regulamin oraz możliwość zapisania się.