skip to Main Content

Kalendarium

Styczeń

6.

1921 – nowe Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Ducha Świętego

26.

1852 – o. Libermann przyjmuje Sakrament Chorych przez posługę swego następcy o. Le Vavasseur

28

1933 – ojcowie Zygmunt Rydlewski i Władysław Alachniewicz zamieszkali w nowo nabytym domu w Puszczykowie

30

1903 – wizytę w Polsce sklada arcybiskup Le Roy – generał i ojciec Acker, by zakupić w Oświęcimiu ( Bobrek) od hrabiny Ogińskiej posiadłość dla Sierocińca .Organizatorem został przybyły z USA o. Zygmunt Rydlewski

Luty

W lutym 1921 – o. Rydlewski z poparciem kard. Edmunda Dalbora prymasa Polski zakłada w Bydgoszczy przy ul. Jary 2 obecnie Czerwonego Krzyża ( Wilczak) „ Sierociniec dla Synów Obrońców Ojczyzny po zmarłych Halerczykach”

2

–  rocznica śmierci  Sł. B. o. Franciszka Marii Pawła Libermanna – Paryż, 1852- lat 50
( pogrzeb 4  lutego ). Zmarł około godziny 15.45

23

– Franciszek Libermann wstępuje do Seminarium Duchownego  w Strasburgu

24

– Franciszek Libermann wstępuje do Seminarium Duchownego  w Strasburgu

26

urodziny: Sł. B. ks. Klaudiusz Poullart des Places – 1679 – Renes ( ochrz. 27 lutego)

28

1936 – śmierć o. Daniela Brottier – w Auteuil ( Paryż)
W Chojnicach – Sanktuarium bł. Daniela Brottier; uroczystość odpustowa

Koniec lutego 2004 r. Zgromadzenie obejmuje parafię Włóki

Marzec

6.

1706 –diakonat Klaudiusza Franciszka Poullart des Places

25

1925 – ustanowienie wice prowincji polskiej – przełożony o. Zygmunt Rydlewski, I asystent o. Michał Retke, II asystent o. Paweł Barański, radni o. Stanisław Kolipiński i o. Józef Halba

Kwiecień

1

1973 – powstanie nowicjatu w Bydgoszczy

2

1971 – „ Duchacze” obejmują parafię Cielądz – proboszcz o. Jan Obarski

12

urodziny: Sł. B. o. Franciszka Marii Pawła Libermanna – 1802- Saverne ( Alzacja)

29

Rocznica beatyfikacji Bł. Jakuba Laval ( 1979)

Maj

1

1945 – po II wojnie światowej w polskiej vice prowincji 3 ojców, 3 seminarzystów, 7 braci i 7 braci nowicjuszy, zginęło 2 ojców, 2 seminarzystów i 3 braci. W Dachau o. Barański i kl. Popławski

6

1928 – otwarcie nowicjatu dla braci w Bydgoszczy – mistrz o. Paweł Barański

20

1932 – poświęcenie kaplicy Ducha Świętego w domu zakonnym przy ul. Kujawskiej. Obecni byli abp le Hunsec – generał i o. Daniel Brottier

26

1918 – Benedykt XV podpisuje dekret o heroiczności cnót o. Lavala

27

Rocznica założenia Zgromadzenia Ducha Świętego – Paryż 1703

Czerwiec

1

1973 – powstanie nowicjatu w Bydgoszczy

2

1971 – „ Duchacze” obejmują parafię Cielądz – proboszcz o. Jan Obarski

4

1731 – decyzja Przeł. Generalnego o Louis Bouic :  seminarium i Wspólnota Ducha Świętego w Paryżu otrzymuje osobowość prawną jako stowarzyszenie ( od 1 stycznia 1732)

10

1848 – Wigilia Zesł. Ducha Świętego ks. Monnet jako przedstawiciel Zgromadzenia Ducha Świętego i o. Libermann dokonali połączenia Zgromadzenia Ducha Świętego pod opieką Niepokalanego Serca Maryi

19

1910 – Pius X  zatwierdza heroiczność cnót Sługi Bożego o. Libermanna

25

1991 – erygowanie domu zakonnego w Zbyszycach

Lipiec

1

1988 – bp Marian Przykucki eryguje  parafię w Chojnicach

4

1967 – przeniesienia ciała o. Libermanna z Chevilly do kaplicy przy la rue Lhomond w Paryżu

14

1966 – przeniesienie Domu Generalnego z Paryża do Rzymu

16

Dzień  Modlitw w prowincji o beatyfikację Sł. Bożego o. Pawła Barańskiego – śp. o. Paweł Barański – Dachau – 1942 – lat 56

Sierpień

8

1928 – założenie Arcybractwa Ducha Świętego w Polsce z siedzibą w Bydgoszczy, dyrektorem został o. Stanisław Kolipiński.

10

1841 – Libermann otrzymuje święcenia diakonatu

28

1924 – Dębowa  Łąka k. Wąbrzeźna – początek Niższego Seminarium Ducha Świętego

Wrzesień

Na  początku wybuchu II wojny światowej we wrześniu 1939 roku wice prowincja polska liczy 22 współbraci w kraju lub we Francji albo na misjach; 18 seminarzystów we Francji i Szwajcarii , 10 postulantów braci w Puszczykówku, 70 uczniów w Niższym Seminarium w Bydgoszczy

1

1975 – utworzenie nowicjatu kleryków w Bydgoszczy ( 11 nowicjuszy) – mistrz o. Józef Kolaśny

1983 – erygowanie domu nowicjatu dla kleryków i braci w Chełmszczonce – mistrz o. Stefan Smolarek

7

2007 tymczasowe przeniesienie nowicjatu z Chełmszczonki do Bydgoszczy

13

1843 – pierwsza wyprawa misyjna z portu Bordeaux do Afryki ze Wspólnoty Serca Maryi

14

1841 – ks. Jakub Laval rozpoczyna misje na Wyspie Mauritius

17

2003 – Warszawa – rozpoczyna się proces beatyfikacyjny 123 kandydatów męczenników II wojny światowej – o. Paweł Barański otrzymuje tytuł Sługi Bożego

18

Święcenia:  Sł. B. o. Franciszek Maria Paweł Libermann – Amiens – 1841

24

1945 – Po odzyskaniu wolności powrót do Bydgoszczy, stan wice prowincji polskiej3 domy; 7 ojców; 5 seminarzystów; 6 braci i 3 nowicjuszy braci

25

1841 Msza św. prymicyjna o. Libermanna w kościele NMP Zwycięskiej w Paryżu

27

1841 – początek nowicjatu Stowarzyszenia Niepokalanego Serca Maryi w Le Neuvill: nowicjusze: Franciszek Maria Libermann, Fryderyk Le Vavasseur, Marcin Cellin

Październik

1

1946 – erygowanie przez prymasa Augusta kard. Hlonda parafii Ducha Świętego w Bydgoszczy przy ul. Kujawskiej – proboszcz o. Stefan Smolarek

1976 – początek studiów filozoficznych i seminarium Zgromadzenia w Bydgoszczy. Rektor o. Tadeusz Michalski

2

Zmarł  Sł. B. Klaudiusz Poullart des Places – Paryż – 1709 – na własną prośbę pochowany wśród ubogich na cmentarzu św. Szczepana w Paryżu

7

1934 – pierwsze święcenia kapłańskie polskiego „ duchacza” o. Adama Żuromskiego ( Francja)

15

1989 – rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego w diecezji paryskiej Klaudiusza Poullasrt des Places

18

1922 – zakup domu przy ul. Śniadeckich 53/54 w Bydgoszczy i założenie samodzielnego domu św. Józefa dla Sierot z Armii Hallera oraz Niższego Seminarium Duchownego

19

1937 – dom w Chełmszczonce – przełożony o. Paweł Barański

23

1975 – ustanowienie pełnoprawnej prowincji polskiej – Pierwszy prowincjał o. Józef Kolaśny

30

1999 – erygowanie Drugiego Domu Zakonnego im. o. Pawła Barańskiego w Bydgoszczy przy ul. Glinki 40

Listopad

13

1826 – ostateczne nawrócenie Libermanna na chrześcijaństwo w Kolegium św. Sulpicjusza

19

1949 – Bydgoszcz – aresztowanie wice prowincjała o. Stanisława Forysia ( wyrok 12 lat – zwolniony w 1956 w lutym ); proboszcza parafii o. Stanisława Janiuka; wikariusza o. Alfonsa Falenczyka; dyrektora Niższego Seminarium o. Wacława Brzozowskiego ( wyrok 12 lata – zwolniony w lutym 1956), a 30  listopada  aresztowanie o. Leona Zaremby.

23

1848 – o. Libermann  wybrany przełożonym generalnym Zgromadzenia Ducha Świętego pod opieką Niepokalanego Serca Maryi

25

Rocznica Beatyfikacji o.Brottier – 1984

26

1949 – Puszczykowo – aresztowanie o. Franciszka Mientkiego – przełożonego ( wyrok 12 lat, zdegradowany ze stopnia kapitana do szeregowca – zwolniony na początku 1956, zrehabilitowany i awansowany  stopniowo do stopni  podpułkownika.

Grudzień

1925 – przeniesienie z Dębowej Łąki Internatu Duha Świętego na ul. Kujawska 59 ( dzisiaj JP II 117)

5

1922 – poświęcenie przez kard. Edmunda Dalbora domu przy ul. Śniadeckich w Bydgoszczy w obecności generała Hallera

14

1994 – bp Jan Szlaga ustanawia w Chojnicach Diecezjalne Sanktuarium Bł. Daniela Brottier

17

święcenia: Sł. B. ks. Klaudiusz Poullart des Places  – 1707

20

1932 – erygowanie domu nowicjatu dla braci w Puszczykowie

24

Paryż – Chrzest Sł. B. o. Libermanna –  1826 – kaplica św. Stanisława w Kolegium w Paryżu

25

1943 – Kenia – Nairobia – zmarł biskup Józef Shanahan – lat 72, kandydat na ołtarze

Back To Top