skip to Main Content

W roku 2020/2021 Prowincja Polska obchodzić będzie 100-lecie pobytu duchaczy w Polsce. Ich oficjalna działalność w granicach naszego kraju datuje się od 1921 roku. Poprzedziło ją przybycie do Polski ojca Zygmunta Rydlewskiego, kapelana – podpułkownika armii gen. Józefa Hallera w 1919 roku. W grudniu 1920 roku ojciec Rydlewski na własną prośbę zostaje zdemobilizowany i w dwa miesiące później organizuje w Bydgoszczy Dom Świętego Józefa dla synów obrońców Ojczyzny im. gen. Józefa Hallera. Do pomocy zaczynają przybywać polscy misjonarze z USA, Afryki i Europy. Zaczynają powstawać nowe domy zakonne, m.in. w Puszczykówku k. Poznania – nowicjat dla braci, w Chełmszczonce pod Bydgoszczą oraz w samej Bydgoszczy na ulicy Kujawskiej. Tu powstaje siedziba władz Prowincji. Tu także funkcjonuje od 1925 roku, pod kierownictwem ojca dra Stanisława Kolipińskiego Internat Ducha Świętego, kształcący młodzież męską w zakresie szkoły średniej. W latach 1930-1939 pod redakcją ojca Kolipińskiego ukazywał się początkowo kwartalnik, potem już dwumiesięcznik „Posłaniec Ducha Świętego”.
Dbając o szerzenie kultu Trzeciej Osoby Boskiej, misjonarze z Bydgoszczy od 1928 roku organizują jedyne w kraju Arcybractwo Ducha Świętego, skupiające na modlitwach i nabożeństwach czcicieli ze wszystkich zakątków Polski. Już pod koniec lat 20-tych z Polski zaczynają wyjeżdżać pierwsi bracia misjonarze oraz kandydaci na studia seminaryjne do Paryża.
II Wojna Światowa całkowicie zahamowała rozwój Prowincji – jej następstwem były bolesne straty – z nielicznego grona Duchaczy, kilku zginęło w obozach, niektórzy zaś zmarli na wygnaniu. Po wojnie Polską Prowincję zasiedlają polscy Duchacze przybyli z Francji, ale i oni poddawani są szykanom i prześladowaniom ze strony komunistycznego reżimu.
W historii bydgoskiego zgromadzenia były lata, kiedy w klasztorze na ulicy Kujawskiej pracował tylko jeden kapłan. Znaczne ożywienie działalności duchaczy następuje w latach 70-tych i rozciąga się na duszpasterstwo parafialne, pracę rekolekcyjną i misje ludowe. Ważnym owocem tego czasu jest budowa Wyższego Seminarium Duchownego, które już w 1976 roku przyjmuje pierwszych studentów.
Dzisiaj zgromadzenie przedkłada pierwszą ewangelizację nad inne prace apostolskie. Poza budowaniem Kościoła tam, gdzie on jeszcze nie istnieje, ojcowie oddają się szkolnictwu, zajmują się losem emigrantów, a także duszpasterstwem i pracą rekolekcyjną.
Obecnie działa 52 polskich misjonarzy – z czego w Polsce 32.

Back To Top