skip to Main Content

Pismo Święte to, rzecz jasna, niewyczerpane źródło mądrości, pocieszenia w trudach, wskazówek i ostrzeżeń. Niestety nie zawsze wiemy jak z tego zdroju korzystać, czasem nie potrafimy odnieść Słowa Bożego bezpośrednio i konkretnie do naszego życia. Jednak każdy, kto chciałby się tego nauczyć jest mile widziany na spotkaniach Duchackiej Grupy Czwartkowej (DGC), gdzie wraz z ojcem Marcinem Dusińskim CSSp staramy się zgłębiać prawdę płynąca z Ewangelii.
W przyjaznej atmosferze, przy kawie i ciastku, toczą się żarliwe dyskusje dotyczące różnych tematów życiowych i problemów wiary, dzielimy się swoimi przemyśleniami i odczuciami.
Poza cyklicznymi spotkaniami, DGC włącza się aktywnie w działalność prowadzoną przez Zgromadzenie Ducha Świętego, a ponieważ Duchacze pomysłów mają wiele, to żaden talent, umiejętność, wiadomość itp. się nie zmarnują.

Spotkania odbywają się w każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca.
Zaczynamy Mszą Świętą o godzinie 19:00 w kościele rektorskim.
Al. Jana Pawła II 117 — Bydgoszcz.

Następnie spotkanie w salce obok kościoła.

 

       „Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi.
Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążać w bojaźni,
ale otrzymaliście ducha przybrania za synów,
w którym możemy wołać: Abba, Ojcze”
Rz 8, 14-15

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Back To Top