skip to Main Content

W domu zakonnym Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy, przy kościele rektorskim na Al. Jana Pawła II 117, znajduje się też Muzeum Misyjne.  Bogate zbiory zawierają pamiątki związane z działalnością misyjną Duchaczy w Afryce, Azji, Ameryce Północnej i Południowej. Przywiezione przez misjonarzy eksponaty opowiadają o kulturze i duchowości ludów zamieszkujących kraje misyjne i pozwalają zwiedzającym na przeżycie prawdziwej „przygody misyjnej”.

W celu zgłoszenia wizyty i uzgodnienia programu, grupy zorganizowane jak również osoby indywidualne proszone są o wcześniejszy kontakt.

Back To Top