skip to Main Content

HISTORIA

Arcybractwa Ducha Świętego

Ściśle łączy się z powstaniem Zgromadzenia Ducha Świętego, poświęcone jest rozwojowi kultu Ducha Świętego.

W roku 1861 powstaje stowarzyszenie Ducha Świętego, ustanowione dla pracy i modlitwy na rzecz misji.

7 grudnia 1884 r. papież Leon XIII wynosi Stowarzyszenie do rangi Arcybractwa Ducha Świętego. Na wielkanoc 1887 roku Zgromadzenie Ducha Świętego przejmuje oficjalnie kierownictwo nad Arcybractwem z siedzibą w Domu Macierzystym Zgromadzenia w Paryżu. Każdorazowo przełożony generalny Zgromadzenia jest równocześnie Dyrektorem naczelnym Arcybractwa.

Arcybractwo od początku swego istnienia proponowało członkom oddawanie szczególnej czci Duchowi Świętemu.

Zadaniem Arcybractwa jest także modlić się za cały Kościół, szczególnie za Papieża, biskupów i misjonarzy.

Arcybractwo chce również doprowadzić swoich członków do rozwijania w sobie oraz innych osobach nabożeństwa do Ducha Świętego, zalecanego przez papieży, szczególnie przez Leona XIII.

Arcybractwo Ducha Świętego w Polsce powstało w 1925 roku, cztery lata po założeniu Prowincji Polskiej Zgromadzenia. Pierwszym Dyrektorem był o. Stanisław Kolipiński CSSp (zm. 1938 r.).

Dia 9 sierpnia 1928 roku Arcybractwo Ducha Świętego otrzymało aprobatę władz kościelnych dekretem Kard. Prymasa Polski Augusta Hlonda.

 

REGUŁA 

Członkowie Arcybractwa włączeni zostają do Zgromadzenia Ducha Świętego jako świeccy misjonarze.

Objęci zostają opieką duchową naszego Zgromadzenia. Mają udział we wszystkich łaskach, modlitwach i ofiarach naszej wspólnoty zakonnej na całym świecie. W swoim życiu realizują program formacyjny pod kierunkiem Ojca Duchownego Arcybractwa.

Warunkiem wstąpienia do Arcybractwa jest pragnienie świętości życia i szczera intencja pracy misyjnej w swoim środowisku, na rzecz odnowy życia chrześcijańskiego.

Szczególnym charyzmatem wspólnoty Arcybractwa jest życie w Duchu Świętym.

Obowiązkiem członków Arcybractwa jest:

  1. Odmówienie codziennie dowolnej modlitwy do Ducha Świętego (np. Hymn do Ducha Świętego)
  2. Poświęcenie pierwszego poniedziałku każdego miesiąca szczególnej czci Ducha Świętego przez uczestnictwo w Eucharystii.

Świętem patronalnym Arcybractwa, tak jak Zgromadzenia, jest Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Centrum Arcybractwa mieści się w Domu Prowincjalnym w Bydgoszczy.

Wszystkich członków Arcybractwa Ducha Świętego
włączamy do wspólnej modlitwy i Eucharystii.

 

W Waszych intencjach

sprawowana jest Msza Święta
w każdy poniedziałek

w kościele rektorskim pw. Ducha Świętego

w Bydgoszczy


Wszystkich zainteresowanych wspólnotą Arcybractwa Ducha Świętego

prosimy o kontakt:

Zgromadzenie Ducha Świętego
Dom Prowincjalny

Al. Jana Pawła II 117
85-152 Bydgoszcz 43

Tel: 52 371 49 53

Email: cssppol@lo.pl

Back To Top