skip to Main Content

Rok 2021 jest dla nas, duchaczy w Gwinei, jubileuszowy, gdyż obchodzimy 100. lecie śmierci ojca Arsena Mella. Jest pochowany w Boffa. To francuski duchacz, który głosił Dobrą Nowinę na naszych terenach na początku dwudziestego wieku. Modlimy się o jego beatyfikację. Zbieramy świadectwa cudów dokonanych za jego wstawiennictwem. Przybywają różni ludzie, by podziękować za jego wstawiennictwo. Najwięcej jest młodych małżeństw, które dziękują za poczęcie i narodziny swoich dzieci.

Jako duchacze posłani jesteśmy, by ewangelizować, ale też by wciąż się kształcić, wzrastać duchowo. Stąd, na początku lipca, wraz z innymi kapłanami przeżyłem piękne rekolekcje.

Jest dużo wyzwań duszpasterskich, pracy na wielu odcinkach… Cieszymy się szczególnie ze znacznej grupy małżeństw, które po latach wspólnego życia bez ślubu, przyjęły sakrament małżeństwa.

Jak w każdej parafii prac budowlano-remontowych nie brakuje. Bóg, za pośrednictwem dobrych ludzi, wciąż nam wysyła potrzebne środki finansowe, by iść naprzód z różnymi pracami.

W Gwinei rzadko spotkać można Polaków. Ostatnio było ich troje w Boffa. Przybyli wraz z kardynałem Robertem Sarah.

Jak dotąd w Gwinei nie tak straszna była pandemia. Mimo to wchodzą w życie nowe wytyczne, które mają zapobiec rozszerzaniu się choroby.

Ora et labora (módl się i pracuj), ale jest też czas na sport i odpoczynek, które są również ważne w naszym życiu.

W łączności modlitewnej.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie.

o. Marek Walkusz CSSp, Boffa

Back To Top