Dnia 5 marca 2017 r. w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu w domu zakonnym odbył się Wielkopostny Dzień Skupienia dla Arcybractwa Ducha Świętego pod przewodnictwem o. Marka Walkusza CSSp. W spotkaniu uczestniczyło jedenaście osób. Tematem było Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię (Mk 16,15) – misyjny nakaz Pana Jezusa, który jest ciągle aktualny. Wszyscy jesteśmy uczniami-misjonarzami, by iść i głosić. O godz. 9.00 rozpoczęliśmy modlitwą różańcową, a następnie refleksją i rozmyślaniem nad Ewangelią (Mt 4,1-11 – Kuszenie Jezusa), przygotowując się do Eucharystii. Po Mszy Świętej był wspólny obiad. O godz.14.00 rozważaliśmy stacje Drogi Krzyżowej, opierając rozważania na pismach Sługi Bożego o. Franciszka Libermanna Współzałożyciela Zgromadzenia Ducha Świętego o miłości braterskiej. Wielkopostny Dzień Skupienia zakończyliśmy Koronką do Miłosierdzia Bożego oraz wspólną kawą i ciastem. Serdecznie dziękujemy Ojcu Markowi za owocnie przeżyty dzień.

z ks. Maciejem Chmielewskim

– egzorcystą diecezji bydgoskiej

13-15 marca 2017 r

Program:

PONIEDZIAŁEK 13 marca

– 18.30 – Nabożeństwo do Ducha Świętego

– 19.00 – Msza Święta z nauką:  „Wyjście z Jezusem na pustynię”

– Adoracja Jezusa Eucharystycznego do godz. 21.00 (sakrament pojednania)

WTOREK 14 marca

– 19.00 – Msza Święta z nauką: „Eucharystia jako Komunia Osób w Miłości”

– Adoracja Jezusa Eucharystycznego do godz. 21.00 (sakrament pojednania)

ŚRODA 15 marca

 – 19.00 – Msza Święta z nauką: „Nie lękajcie się!” – jasnych słów kilka

o walce z mocami ciemności

– Po Mszy św. spotkanie z ks. Rekolekcjonistą (dla chętnych)

ZAPRASZAMY!!!

Kościół Rektorski

Zgromadzenia Ducha Świętego

Al. Jana Pawła II 117

Bydgoszcz

O. Daniel Brottier urodził się 7 września 1876 r. w La Ferte Saint-Cyr we Francji w diecezji Blois. Przygotowywał się do święceń, pracując jednocześnie jako nauczyciel w katolickiej szkole w Pontlevoy. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 października 1899 r.. W prośbie o przyjęcie do Zgromadzenia Ducha Świętego pisał m.in.: Pragnę ofiarować swe życie swą krew dla szerzenia Dobrej Nowiny. W moim przekonaniu Ewangelia będzie się szerzyła wśród pogan tylko w takich warunkach, w jakich szerzyła się w pierwszych wiekach chrześcijaństwa: ziarno musi być skropione krwią męczenników. Gdyby Pan Bóg chciał przyjąć moją krew na tak wielką sprawę, dałbym ją z całego serca.

We wrześniu 1902 r. rozpoczął nowicjat w Chevilly pod Paryżem w Zgromadzeniu Ducha Świętego. Po roku złożył śluby zakonne i wyjechał do Saint-Louis do Senegalu. Z zapałem i niestrudzoną aktywnością zajął się młodzieżą. Został patronem stowarzyszenia „Dzieci Maryi”, rozpoczął druk „Biuletynu Parafialnego” i zorganizował orkiestrę, która zyskała duże uznanie. Swoim własnym przykładem pociągał najbardziej ludzi do współpracy. ……

Czytaj Dalej

W czwartek 2 lutego w Święto Ofiarowania Pańskiego, które jest jednocześnie Światowym Dniem Życia Konsekrowanego, w katedrze bydgoskiej w godzinach południowych zgromadzą się w osoby konsekrowane z całej diecezji. Natomiast wieczorem w kościele rektorskim w czasie godzinnej adoracji od 18.00 i następnie Eucharystii, duchacze wraz z wiernymi, będą się modlić głównie w intencji nowych powołań do życia misyjnego oraz wysłuchają konferencji poświęconej o. Libermannowi.

Jakub Libermann urodził się 12.IV.1802 roku w Saverne. Ojciec Lazard będąc rabinem gminy żydowskiej w Saverne, przygotowywał syna Jakuba na swojego następcę. Wysłał go do Wyższej Szkoły Talmudycznej w Metzu, aby ukończył studia hebrajskie i uzyskał dyplom rabina. Tam Jakub przeżył pierwszy kryzys duchowy. Następnie wyjechał do Paryża i decyduje się ostatecznie przejść na katolicyzm. W wigilię Narodzenia Pańskiego 1826 roku przyjmuje chrzest, obierając imiona: Franciszek, Maria, Paweł. Po krótkim pobycie w kolegium Stanisława Leszczyńskiego Franciszek wstąpił do Seminarium św. Sulpicjusza w Paryżu ……

Czytaj Dalej