skip to Main Content

Niedziela Dobrego Pasterza – Światowy Dzień Modlitw o Powołania

Czwarta Niedziela Wielkanocna,
jaką przeżywać będziemy w tym roku 21 kwietnia,
jest Światowym Dniem Modlitwy o Powołania.

Żniwo jest wielkie, ale robotników mało.
W Królestwie Bożym brakuje rąk do pracy!
Proście więc Pana żniwa,
aby wyprawił robotników na żniwo swoje
. (Mt 9,38) 

DO CZEGO JESTEM POWOŁANY?

Jezus woła. Czy słyszysz Jego głos?

Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi (Mk 1, 17)

_____________

Lubimy od czasu do czasu myślami wybiegać w przyszłość.
Usiłujemy wtedy odpowiedzieć sobie na podstawowe pytania:

_____________

– Co chciałbym w życiu robić?

– Kim chciałbym być? 

– Kim będę?

_____________

Niektórzy odkrywają wówczas w sobie wewnętrzne przekonanie, że Ktoś wzywa ich do realizacji specjalnego zadania, określonej misji. Zdarza się, że na początku nie można dobrze rozpoznać tego głosu. Z upływem czasu Jezus wzywa jednak człowieka, aby odważnie wypłynął na głębię – pomimo strachu i braku gwarancji, że wszystko dobrze się ułoży. Jeżeli przyjmuje się taką inicjatywę Boga w postawie wiary i pragnie się pójść proponowaną przez Niego drogą, wówczas po pewnej refleksji często dojrzewa się do życia zakonnego. Człowiek staje przed klasztorną furtą ze swym powołaniem. Świadomy swoich słabości pragnie naśladować Chrystusa ubogiego, czystego i posłusznego.

Back To Top