skip to Main Content

      Zgromadzenie Ducha Świętego jest rodziną misyjną, która skupia Współbraci z różnych kultur, krajów, a nawet kontynentów. Międzynarodowość jest tym, co szczególnie stanowi o naszej duchackiej tożsamości. Ta różnorodność jest ogromnym bogactwem, ale też bardzo konkretnym wyzwaniem. Być razem, tworzyć jedną rodzinę, pozostając jednocześnie tak bardzo różnymi nie jest proste. Dlatego właśnie regularnie odbywają się spotkania odpowiedzialnych za przeróżne dzieła, które składają się na misyjne zaangażowanie Zgromadzenia.

    Kilka dni temu, od 26 do 29 listopada, odbyło się w naszym domu głównym spotkanie odpowiedzialnych za formację z prowincji europejskich. Do Bydgoszczy przybyli Współbracia z Francji, Belgii, Szwajcarii, Hiszpanii, Portugalii i Włoch. Oczywiście obecny był rektor naszego Misyjnego Wyższego Seminarium Duchownego o. Krzysztof Ferenc oraz o. Marek Myśliński, Przełożony Wyższy Polskiej Prowincji Zgromadzenia. Przez kilka dni podejmowali oni refleksję nad obecnym stanem formacji w naszym Zgromadzeniu, kwestią nowych powołań i przyszłością. Tematy bardzo ważne biorąc pod uwagę notowany od kilku lat spadek powołań.

     Podjęta została też refleksja nad wytycznymi dla formacji, które podjęte zostaną na najbliższej Kapitule Generalnej, która po raz pierwszy w historii Zgromadzenia odbędzie się w Polsce, w Licheniu, w lipcu 2020 roku.

     W naszej Polskiej Prowincji mamy obecnie czterech (!!!) młodych, którzy przygotowują się do życia zakonnego i misyjnego. Kamil odbywa nowicjat w Chicago, Maciej jest we Francji gdzie odbywa staż duszpastersko-językowy, Paweł kontynuuje studia teologiczne w Bydgoszczy, a Kamil przygotowuje się do ślubów wieczystych jako brat.

Rzeczywiście „żniwo wielkie ale robotników mało”, coraz mniej…
Tym konieczniejszą staje się potrzeba modlitwy w intencji nowych powołań…

Back To Top