skip to Main Content

Zakończyły się nasze doroczne rekolekcje zakonne. Wraz z dwoma uczniami dotarliśmy do Emaus. Po drodze przyglądaliśmy się wielu niebezpieczeństwom, które w konkretny sposób zagrażają realizacji naszego powołania, atakując i osłabiając więź z Bogiem i relacje braterskie, odzierając z gorliwości i zapraszając jednocześnie do wygodnictwa. Tak, jak uczniowie, odkrywaliśmy obecność Chrystusa, który nieustannie nam towarzyszy i nie opuszcza nigdy, nawet w największym trudzie. Jego obecność przeżyliśmy w specjalny sposób w czasie Eucharystii, „Poznali Go po łamaniu chleba”, w czasie której odnowiliśmy nasze śluby zakonne. Ojciec Biskup Jacek Kiciński CMF, w słowie na zakończenie rekolekcji powiedział między innymi, że Zgromadzenie Ducha Świętego jest w planie Bożym, że jesteśmy bardzo potrzebni Kościołowi. My, Duchacze, mamy być w świecie tymi, którzy pozwolą Duchowi Świętemu porwać się i poprowadzić tam i w taki sposób, jak On sam chce. Niech tak właśnie będzie!!!

Teraz czas powrotu do naszych domów. Tak, jak dwaj uczniowie z Emaus, którzy „zabrali się i wrócili do Jerozolimy” z ogromną radością w sercu po spotkaniu z żywym Chrystusem.

Pierwszym etapem powrotu była modlitwa nad grobami naszych Współbraci. Dziękowaliśmy dobremu Bogu za ich życie, przykład, który nam zostawili i i wszelkie dobro, jakie przez nich otrzymaliśmy.

„Pan rzeczywiście zmartwychwstał! Alleluja!”

Back To Top