skip to Main Content

Ojciec Zbigniew Grzegorz Szadura CSSp urodził się 1 grudnia 1963 roku w Lublinie jako syn Jana i Krystyny, pierwszy z dwójki rodzeństwa. Sakrament chrztu otrzymał 26 grudnia 1963 w parafii św. Agnieszki w Lublinie.

W latach 1970-78 uczęszczał do SP nr 10 w Lublinie, a następnie do IV LO w Lublinie, które ukończył w 1982 roku. W tym samym roku został przyjęty do Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy. W latach 1982-83 odbył nowicjat. Pierwsze śluby zakonne złożył 8 września 1983 roku, a śluby wieczyste 9 czerwca 1987 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 maja 1988 roku.

W latach 1989-92 odbywał studia licencjackie we Fryburgu z dziedziny misjologii. Po studiach wyjechał na placówkę misyjną do Kongo Brazzaville.

W latach 1995-2002 był rektorem Wyższego Seminarium Misyjnego Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy. Następnie wyjechał do domu macierzystego do Paryża, gdzie przebywał kilka lat.

Po powrocie do prowincji osiadł w domu prowincjalnym w Bydgoszczy, gdzie pełnił liczne funkcje, m.in. radnego prowincjalnego, odpowiedzialnego za „Iustitia et Pax”, sekretarza prowincji. Zainicjował i przez wiele lat prowadził przy Kościele Rektorskim duszpasterstwo dla „frankofonów”.

Od kilku lat zmagał się z chorobą, służąc na ile mógł wspólnocie i Kościołowi. Odszedł do Pana 16 lutego 2019 roku.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się we wtorek, 19 lutego, o godz. 12.00 w Kościele Rektorskim Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy (Al. Jana Pawła II 117).

Ceremonia pochówku odbędzie się około godz. 13.15 na Cmentarzu Nowofarnym przy ul. Artyleryjskiej w Bydgoszczy.

Wspólnota zakonna Zgromadzenia Ducha Świętego łączy się w modlitwie z Rodziną ojca Zbigniewa.

Zbyszku, dziękujemy!!! Pamiętaj o nas …

Back To Top