skip to Main Content

„Noc 7 Cudów” drogą do Światła

Wielkie podziękowanie najpierw Bogu
za czas czuwania przed Zesłaniem Ducha Świętego.

Ta wyjątkowa noc spotkań: przy stole Eucharystycznym,
podczas adoracji, uwielbienia,

modlitw, katechez, wspólnego posiłku…
to jest źródło licznych owoców Ducha Świętego!

Czuwanie przebiegało po hasłem „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”,
które jest tematem na bieżący rok
programu duszpasterskiego w Kościele polskim.

Bogactwo wspólnoty Kościoła tej nocy,
w Wieczerniku Duchackim na Alejach Jana Pawła,

było wyrażone szczególnie w licznych osobach,
pochodzących z różnych stron świata,

które dzieliły się słowem, śpiewem, tańcem…

Kościół żywy wyraził się w dużej liczbie wiernych,
którzy we współpracy z Duchaczami zorganizowali i przeprowadzili to czuwanie.
Serdeczne Bóg zapłać!

Ponownie wyśpiewać należy pieśń dziękczynną na chwałę Panu
za tak liczny udział czcicieli Ducha Świętego
w tym duchowym wydarzeniu.

Duchu Święty, oświecaj coraz mocniej
nasze serca i umysły!

 

Back To Top