skip to Main Content

SPOTKANIE KANDYDATÓW NA KATECHISTÓW

W miniony weekend kandydaci na Katechistów Szkoły Św. Pawła Diecezji Bydgoskiej dniem skupienia w Kościele Rektorskim pw. Ducha Świętego zakończyli rok formacji.
Spotkania katechistów w ciągu roku obfitowały bogactwem Kościoła.

Widzimy, że wspólnota ta od początku misternie budowana jest przez Ducha Świętego. Wspaniali wykładowcy – kapłani i świeccy dzielący się swoim doświadczeniem działania Boga
w Kościele i służby we wspólnocie. Budowanie relacji wsparcia, czasem trudnych i wymagających, ale zawsze w łagodności, której uczy nas Maryja – Matka Kościoła zawsze obecna
w aktywnościach podejmowanych przez prowadzących i uczestników.

Wezwani do posługi katechisty kandydaci to ludzie kochający Trójcę Świętą i Kościół – pozostawiony nam ku duchowemu wzrostowi.
Gotowi podjąć służbę w przygotowaniu osób pragnących przyjąć sakramenty święte, służących swoim czasem, dobrym słowem, otwartością, a przede wszystkim świadectwem doświadczenia Boga i relacji z Nim.

Dzień skupienia pozwolił nam zapoznać się z posługą misyjną Kościoła oraz rozważać na nowo i dostrzegać działanie Boga w naszym życiu, często ratunek w trudnych sytuacjach życiowych, momentach zwątpienia i próby. Zauważać Jego cierpliwą obecność w każdej chwili naszego życia. Z powagą przyjęliśmy słowa Jezusa „wy dajcie im jeść”.

Podczas wykładów prowadzonych przez o. Marka Walkusza CSSp mogliśmy inaczej spojrzeć na czytane fragmenty Ewangelii, a podczas modlitwy w ciszy i skupieniu odkryć jakie ma ona przełożenie na nasze życie. Wspólna wieczorna Eucharystia była przepełniona Bożą miłością, poczuciem wspólnoty między kandydatami na katechistów i przepięknym dziękczynieniem za mijający rok nauki w Szkole Św. Pawła

Piękne świadectwa o tym jak Pan Bóg działa w naszym życiu wieńczyły dzień skupienia.

Back To Top