skip to Main Content

UWAGA!!!

W roku duszpasterskim 2019/2020 spotkania „Strzału w Dziesiątkę” NIE BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY…!!!

Początek kolejnej edycji jest przewidziany w październiku 2020 roku.

 

Czym jest „Strzał w Dziesiątkę”?

Jest to seria katechez o charakterze głęboko i typowo mistagogicznym i egzystencjalnym. Bazą jest tekst Dziesięciu przykazań, które przedstawiane są, jak zresztą jest naprawdę w tradycji, jako „instrukcje obsługi” dla życia ludzkiego; słowa Boga, który doradza i tłumaczy człowiekowi, jak żyć, aby już w tym, ziemskim życiu doświadczyć „pełni”.

Zazwyczaj znajomość Dziesięciu przykazań zatrzymuje się na poziomie przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej. Jest to znajomość bardzo powierzchowna i infantylna, która nie znajduje, nawet w minimalnym stopniu, zastosowania w życiu.

W czasie cotygodniowych spotkań każde przykazanie jest wyjaśniane, wyjaśnia się jego prawdziwy sens, który jest o wiele bardziej głęboki i atrakcyjny, niż może ukazać to wiedza na poziomie katechezy pierwszokomunijnej. Ukazuje się ich użyteczność i skuteczność dla życia, dla wszystkich jego faz, aspektów i sfer.

Język jest bardzo „świeży”, bezpośredni i konkretny. Strzec należy się wszelkiego rodzaju moralizowania i nawoływania! Katechezy, w swoim stylu i użytym języku, nie mają w sobie nic z moralizatorskiego tonu kaznodziejskiego, ale przemawiają do inteligencji słuchacza wzbudzając w nim głęboką i autentyczną refleksję osobistą.

Nie chodzi tu też o przestrzeganie zasad retoryki, ale o dotarcie do słuchacza, zwłaszcza młodego.

To wszystko sprawia, że jest to propozycja, która zwraca się do wszystkich ludzi, zwłaszcza tych, którzy zatracili, lub nigdy nie mieli, kontaktu z wiarą i jej praktyką.

Dziesięć przykazań to doświadczenie zapoczątkowane w latach 90-tych przez rzymskiego kapłana, biblistę, don Fabio ROSINI. Obecnie katechezy o Dziesięciu Przykazaniach prowadzone są praktycznie we wszystkich głównych miastach włoskich. W ciągu tych lat tysiące młodych ludzi odnalazło sens i radość w życiu płynącą ze zdrowej, autentycznej relacji z Chrystusem.

kilka zdjęć z poprzednich edycji…

Back To Top