skip to Main Content

Spotkanie odbyło się na obrzeżach Lizbony w duchackim domu Torre d’Aguilla. Obecni byli prowincjałowie Belgii, Niemiec, Francji, Holandii, Szwajcarii, Chorwacji, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Anglii, Irlandii i Polski.
W świetle zbliżającego się synodu biskupów na temat młodzieży, tematem przewodnim duchackiego spotkania była: „Wiara. Młodzież. Powołania”.
Podczas czterech dni obrad, Prowincjałowie przedstawili raporty ze swoich prowincji, pochylili się nad tematem powołań i duszpasterstwa młodzieży zwłaszcza w realiach Portugalii, odwiedzili dom prowincjalny w Lizbonie i znajdujące się tuż obok Centrum Uchodźcy prowadzone przez współbraci z prowincji portugalskiej.
Spotkania tego typu odbywają się raz w roku. Przełożeni Wyżsi duchackich prowincji europejskich dzielą się trudami i radościami z życia swoich prowincji i poszczególnych wspólnot, opowiadają o duszpasterstwach w swoim kraju, o duchackim zaangażowaniu i misji. Obrady te są bardzo ważne dla wyznaczenia wspólnego, duchackiego planu duszpasterskiego i misyjnego zaangażowania w krajach Europy, w których obecni są współbracia ze Zgromadzenia Ducha Świętego.
Kolejne spotkanie odbędzie się w przyszłym roku w Paryżu.

Back To Top