skip to Main Content

Od 15 do 19 września br., w naszym domu przy Alejach Jana Pawła II w Bydgoszczy,
odbędzie się XVI Kapituła Prowincjalna Polskiej Prowincji Zgromadzenia Ducha Świętego.

Mottem biblijnym będzie zdanie: „Służcie sobie nawzajem takim darem, jaki każdy otrzymał”.

Dla nas, dla Duchaczy z Polskiej Prowincji, to wydarzenie o charakterze nadzwyczajnym.
W tych dniach wszyscy Współbracia zebrani na Kapitule
podsumują okres minionych trzech lat, które upłynęły od ostatniej Kapituły,
wyznaczą kierunek naszego duchackiego zaangażowania w życiu Kościoła lokalnego i misyjnego,
jak również dokonają wyboru przełożonego wyższego.

W tych ważnych dla nas dniach gorąco prosimy o wytrwałą i gorliwą modlitwę
w intencji naszego Zgromadzenia i naszej Polskiej Prowincji.
Niech Duch Święty wspomaga nas swoim tchnieniem i łaską tak,
abyśmy byli jak lekkie piórko niesione Jego powiewem.

Back To Top