skip to Main Content

W sobotę 14 grudnia ok. godz. 22.00, we wspomnienie św. Jana od Krzyża,
w wigilię Niedzieli Radości,
nasz Współbrat o. Władysław Budziak powrócił do Domu Ojca…

+ Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci …

Ojcze Władku, DZIĘKUJEMY …
… do zobaczenia …
Pamiętaj o nas w ramionach Ojca kochającego …

ś.p. o. Władysław Budziak CSSp

Urodził się 19 maja 1941 r. w Szubinie jako syn Franciszka i Janiny.

Otrzymał sakrament Chrztu św. w Szubinie w parafii św. Marcina. Tam też w 1950 r. został przyjęty do Pierwszej Komunii Świętej.

Sakrament Bierzmowania otrzymał w 1951 r. z rąk J.E. Ks. bpa Lucjana Bernackiego.

W latach 1948 – 1955 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Szubinie, następnie do Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy w latach 1955 – 1959.

18 września 1959 r. wstąpił do Zgromadzenia Ducha Świętego i rozpoczął nowicjat.

Pierwszą profesję zakonną złożył 19 września 1960 r., przyjmując jako patronów życia zakonnego św. Stanisława Kostkę i św. Teresę od Dzieciątka Jezus.

Śluby wieczyste złożył 2 lutego 1965 r. w Puszczykowie k. Poznania.

Święcenia subdiakonatu przyjął w lutym 1965 r. w Poznaniu z rąk J.E. Ks. bpa Franciszka Jedwabskiego, który udzielił mu też święceń diakonatu w dniu 27 maja 1965 r., w 262. rocznicę założenia Zgromadzenia Ducha Świętego oraz święceń prezbiteratu w dniu 4 czerwca 1966 r.

Konsekrację Apostolską otrzymał 25 lipca 1966 r. w Puszczykowie, z rąk o. Prowincjała Jana Obarskiego CSSp, otrzymując afektację misyjną do Polski.

Przebieg posługi duszpasterskiej:

Od 5 lipca 1966r. do 30 września 1983 r. był wikariuszem parafii Puszczykowo k. Poznania z rezydencją w Puszczykówku.

Jednocześnie, w tym samy czasie, od października 1966 r. do lipca 1967 r., na prośbę o. Prowincjała Jana Obarskiego CSSp., został mianowany przez Kurię Metropolitalną w Poznaniu administratorem parafii św. Jakuba w Żabnie, w dekanacie Śremskim.

Od czerwca 1974 r. do września 1983 r. pełnił funkcję pierwszego kapelana Okręgowego Szpitala Kolejowego w Puszczykowie.

Z dniem 1 września 1983 r. został mianowany przełożonym i ekonomem domu w Chojnicach, gdzie przeprowadził rozbudowę domu zakonnego, oraz budowę do dziś istniejącego kościoła – kaplicy.

W roku 1987 jako pierwszy kapelan Szpitala Kolejowego, założył kaplicę szpitalną w Puszczykowie.

W latach 1986 – 1989 pełnił funkcję ojca duchownego dekanatu w Chojnicach.

Od roku 1987 – 1990 był radnym prowincjalnym.

W dniu 1 lipca 1988 r. został mianowany pierwszym proboszczem parafii pw. Chrystusa Króla w Chojnicach.

W dniu 30 sierpnia 1990 r. rozpoczął nauczanie religii w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Chojnicach, które kontynuował do roku 1996.

W latach 1992 – 1996, z nominacji biskupa ordynariusza, został członkiem Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej oraz Diecezjalnej Rady Synodalnej.

11 lipca 1993 r. mianowany został I asystentem prowincjalnym. Funkcję tę pełnił do 11 lipca 1999 r.

W tym czasie, przez jeden rok, był też przełożonym domu prowincjalnego w Bydgoszczy przy ul. Kujawskiej 117 (dzisiejsze Al. Jana Pawła II 117).

Był inicjatorem i kustoszem jedynego w Polsce Diecezjalnego Sanktuarium bł. Daniela Brottier przy duchackiej parafii pw. Chrystusa Króla w Chojnicach.

Z dniem 1 września 1996 r. został mianowany proboszczem parafii pw. Ducha Świętego w Bydgoszczy; następnie 31 października 1998 r.  został przełożonym nowo powstałego domu zakonnego przy ul. Glinki. Urząd proboszcza i posługę przełożonego pełnił do 31 sierpnia 2006 r.

10 listopada 2001 r. został wicedziekanem dekanatu Bydgoszcz IV na okres pięciu lat.

11 lipca 2001 r. mianowany został ponownie I asystentem prowincjalnym. Funkcję tę piastował do 10 lipca 2005 r.

W między czasie, od 20 października 2003 r. przez trzy lata, pełnił posługę spowiednika w WSD Diecezji Bydgoskiej.

Jednocześnie, 15 września 2004 r., został ojcem duchownym w WSD Zgromadzenia Ducha Świętego. Posługę te pełnił dwa lata, po których w dniu 1 września 2006 r. został mistrzem nowicjatu Zgromadzenia Ducha Świętego, początkowo w Chełmszczonce k. Bydgoszczy (w latach 2005-2006), następnie w domu prowincjalnym w Bydgoszczy od 2007 r.

W roku 2012 został mianowany ojcem duchownym dekanatu Bydgoszcz IV.

Od roku 2014 przebywał w domu prowincjalnym w Bydgoszczy na Al. Jana Pawła II 117 w charakterze seniora, pomagając w duszpasterstwie kościoła rektorskiego, głosząc chętnie rekolekcje w całym kraju, podejmując zastępstwa w parafiach.

30 sierpnia 2014 r. został powołany przez J.E. Ks. bpa Jana Tyrawę, ordynariusza diecezji bydgoskiej, na delegata do spraw Życia Konsekrowanego w diecezji bydgoskiej. Funkcję tę pełnił z wielkim zaangażowaniem.

Ojciec Władysław Budziak CSSp, po długiej i ciężkiej chorobie, w wieku 78 lat powrócił do domu Ojca we wspomnienie św. Jana od Krzyża, w wigilię Niedzieli Radości, 14 grudnia 2019 r. W kapłaństwie przeżył 53 lata.

Back To Top