skip to Main Content

W niedzielę 15 listopada nasz współbrat o. Maciej Sierzputowski został uroczyście wprowadzony na urząd proboszcza parafii p.w. Ducha Świętego w Bydgoszczy.

 

Ojciec Maciej Sierzputowski CSSp urodził się w 1972 roku w Bydgoszczy. Jego dzieciństwo i młodość związane są z bydgoskim Błoniem i parafią Chrystusa Króla. W roku 1987 zakończył edukację na poziomie szkoły podstawowej i rozpoczął naukę w Technikum Elektronicznym, które ukończył w 1992 roku. Wtedy też wstąpił do Wyższego Misyjnego Seminarium Duchownego Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy. W roku 1998 z rąk ks. bp. Bogdana Wojtusia przyjął święcenia diakonatu, a 6 czerwca 1999 roku, w przeddzień wizyty Jana Pawła II w Bydgoszczy, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ks. bp. Antoniego Długosza.

Już w sierpniu tego roku, mimo swojego marzenia pracy misyjnej w dalekim Paragwaju, został skierowany przez przełożonych do pracy w nowym misyjnym projekcie Zgromadzenia, w parafii św. Brygidy Szwedzkiej na peryferiach Rzymu. Spędził tam 13 lat, z czego ostatnich osiem jako proboszcz parafii. W roku 2012 został poproszony przez przełożonych o powrót do Polski, aby zająć się kwestiami duszpasterskimi w istniejącym przy domu prowincjalnym Zgromadzenia kościele rektorskim na Al. Jana Pawła II w Bydgoszczy. Przez ostatnie osiem lat zainicjował i prowadził w bydgoskim ośrodku duchaczy wiele spotkań formacyjnych i cykli katechetycznych, wśród których cieszący się wielkim zainteresowaniem „Strzał w Dziesiątkę”, czyli cykl katechez o dziesięciu przykazaniach. Udzielał się też w Diecezjalnym Duszpasterstwie Młodzieży i Studentów oraz prowadził wiele rekolekcji w parafiach i szkołach na terenie diecezji bydgoskiej, jak również często poza jej granicami.

Decyzją ojca Prowincjała Marka Myślińskiego CSSp, z dniem 6 listopada 2020 roku, ojciec Maciej został skierowany do parafii p.w. Ducha Świętego w Bydgoszczy, gdzie objął urząd proboszcza i funkcję przełożonego tamtejszej wspólnoty zakonnej. Uroczyste wprowadzenie na urząd miało miejsce w niedzielę 15 listopada 2020 roku podczas Mszy Świętej o godz. 11.00 w kościele parafialnym p.w. Niepokalanego Serca Maryi na ul. Glinki w Bydgoszczy.

Ojciec Maciej w homilii podczas Mszy św. powiedział między innymi, że przed wszystkimi otwiera się wspaniała przygoda budowania razem, budowania prawdziwej i żywej wspólnoty, budowania pięknych i dobrych więzi, ale też tych widzialnych struktur: kościoła i jego otoczenia. Powiedział też, że nie wyobraża sobie stawiania czoła tym wszystkim wyzwaniom samemu, czy też jedynie ze wspólnotą zakonną. „Potrzebuję Was! Potrzebujemy siebie nawzajem!” – zwrócił się do wszystkich zebranych.  W dalszych słowach nawiązał również do Adhortacji apostolskiej papieża Franciszka „Evangelii gaudium”, mówiąc do zgromadzonych parafian: „Mam nadzieję, że zamiast lęku przed pomyleniem się, będziemy się kierować lękiem przed zamknięciem się w strukturach dostarczających nam fałszywej ochrony, lękiem przed przepisami czyniącymi nas nieubłaganymi sędziami, lękiem przed przyzwyczajeniami, w których czujemy się spokojni, podczas gdy obok nas znajduje się zgłodniała rzesza ludzi, a Jezus powtarza nam bez przerwy: <<Wy dajcie im jeść!>>” (Mk 6,37).

Back To Top