skip to Main Content

W sobotę 24 lutego w kościele rektorskim Duchaczy w Bydgoszczy, jeden z naszych najmłodszych współbraci, kleryk Paweł Kaszyński, otrzymał z rąk o. prowincjała Marka Myślińskiego posługę lektoratu.

Posługa lektoratu jest jednym z etapów formacji kapłańskiej. Otrzymują ją zazwyczaj klerycy I roku studiów teologicznych.
Ustanowiony lektor ma przede wszystkim pomagać biskupom, kapłanom i diakonom w posłudze głoszenia Słowa Bożego.
Jest to szczególny urząd pomocy w głoszeniu wiary, która ma swoje korzenie w Słowie Bożym. Lektor wykonuje tę posługę na sposób sobie właściwy, czyli poprzez czytanie Słowa w Zgromadzeniu Liturgicznym.
Oczywiście przekazywanie innym ludziom Słowa Bożego zakłada, iż ustanowiony lektor sam Nim żyje, karmiąc się Słowem Bożym każdego dnia, czytając w Jego świetle własne życie.

Tego przede wszystkim pragniemy życzyć Pawłowi … Zakochania, zachwycenia się Słowem Bożym tak, aby rzeczywiście było Ono lampą dla jego kroków i światłem na jego ścieżce zawsze …

Back To Top