skip to Main Content

W pierwszą niedzielą Adwentu 2017 r. wszedł w życie nowy program duszpasterski dla Kościoła katolickiego w Polsce, przygotowany przez Komisję Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski.

Celem owego programu jest odkrycie Osoby Ducha Świętego, otwarcie się na Jego działanie oraz refleksja nad sakramentem bierzmowania i jego skutkami. Temat ilustrują słowa „Duch, który umacnia miłość”, zaczerpnięte z Drugiej Modlitwy Eucharystycznej o Tajemnicy Pojednania.

Zbliżamy się do drugiego roku duszpasterskiego poświęconemu osobie Ducha Świętego. Pierwszy rok przeżywaliśmy pod hasłem „Jesteśmy wypełnieni Duchem Świętym”. Dlatego w naszym ośrodku duszpasterskim w Bydgoszczy zaproponowany został cykl katechez pod tytułem „Przyobleczeni w moc z wysoka” – o Osobie i działaniu Ducha Świętego. Były to katechezy o sakramencie bierzmowania, którego bohaterem jest Duch Święty. Mówiliśmy o Nim, o Jego darach, o niezwykłym bogactwie, które On, Duch Boży, złożył w każdym ochrzczonym i mówiliśmy o nas w perspektywie tego niezwykłego Daru.

Teraz czas na kontynuację.

W tym kolejnym roku towarzyszyć nam będzie hasło “W mocy Bożego Ducha”. Mamy iść z bogactwem, które otrzymaliśmy, iść w mocy Bożego Ducha, z Nim przeżywać nasze życie.

Jak to robić?

Na to pytanie chce odpowiedzieć nowy cykl katechez pod wspólnym tytułem „Organikos” – o sztuce bycia częścią całości. Będą to katechezy o Hymnie o miłości z 1 Listu św. Pawła do Koryntian.

Jak żyje człowiek wypełniony Duchem Świętym?

O tym będziemy mówili…

Zaczynamy w niedzielę 25 listopada o godz. 17.00
w auli przy kościele rektorskim Duchaczy na Al. Jana Pawła II 117 w Bydgoszczy.

Back To Top