skip to Main Content

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 8 września, jest szczególnym wydarzeniem w Zgromadzeniu Ducha Świętego. Tego dnia nasi młodzi Współbracia składają po raz pierwszy śluby zakonne, lub odnawiają zobowiązania już złożone. Natomiast starsi Współbracia dziękują Bogu wspominając swoją pierwszą profesję zakonną.

W tym roku, w sobotę 8 września, zobowiązania złożone przed trzema laty, na kolejne trzy lata odnowił kl. Paweł Kaszyński CSSp, a br. Kamil Waszak złożył po raz pierwszy śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Obaj nasi młodzi Współbracia potwierdzili swoje radosne pragnienie życia i posługi zgodnie z Radami Ewangelicznymi, czyli konsekracji, która, jak mówi Reguła Życia Zgromadzenia Ducha Świętego pod opieką Niepokalanego Serca Maryi „jest źródłem naszej radości: przez nią poznajemy, że miłość Boga może zaspokoić wszystkie pragnienia” (Reguła Życia, pkt. 53).

Naszych młodych Współbraci polecamy Waszym modlitwom i życzymy im, aby byli „jak Maryja, żyzną glebą uprawianą przez Ducha Świętego, która posłana tam, gdzie Kościół widzi największe potrzeby, wyda wspaniały i obfity plon”, jak powiedział podczas homilii o. Prowincjał Marek Myśliński CSSp, który jako Przełożony Wyższy odebrał i potwierdził zobowiązania obu Współbraci.

Wszystkich naszych Przyjaciół i wszystkich Was
prosimy o żarliwą modlitwę w intencji nowych powołań
i o utwierdzenie i umocnienie tych, którzy już kroczą drogą powołania.

Back To Top