skip to Main Content

Ojciec Marek Myśliński CSSp został ponownie Przełożonym Wyższym Polskiej Prowincji Zgromadzenia Ducha Świętego.

Ojciec Marek Myśliński CSSp urodził się 10 czerwca 1974 r. Wychował się w Zalesiu Królewskim, w parafii Świekatowo, w diecezji pelplińskiej. W 1995 r. wstąpił do Zgromadzenia Ducha Świętego, pierwsze śluby zakonne złożył 8 września 1998 r., święcenia kapłańskie przyjął 15 czerwca 2002 r. We wrześniu 2002 opuścił Polskę i udał się na misje do Senegalu, gdzie pracował przez 14 lat. Za swoją pracę na rzecz promocji Polski za granicą 15 kwietnia 2009 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. We wrześniu 2016 powrócił do Polski i pełnił funkcję ekonoma prowincjalnego, a od 2017 roku – Przełożonego Wyższego Polskiej Prowincji Zgromadzenia Ducha Świętego.

16 września tego roku, już podczas pierwszego głosowania, został ponownie wybrany przez uczestników XVI Kapituły Prowincjalnej, która odbywa się w Bydgoszczy w domu prowincjalnym Duchaczy, i zatwierdzony kolejnego dnia, 17 września, przez Przełożonego Generalnego Zgromadzenia i jego radę na prowincjała na kolejne trzy lata.

Back To Top