skip to Main Content

Klaudiusz Poullart des Places
(1679 – 1709)

Pochodził z wyższej sfery społecznej. Urodził się w Rennes. Miał zastąpić swojego ojca w parlamencie Bretanii. Był błyskotliwym studentem prawa. Porzucił jednak karierę, aby zostać kapłanem i służyć biednym i opuszczonym. Kiedy był jeszcze w seminarium założył w 1703 roku Seminarium Ducha Świętego w celu formowania kleryków bez środków na utrzymanie i opłacenie studiów. Młody, zbuntowany wobec świata i jego wygodnych obietnic, stracił swoje życie aby wybrać najlepszą cząstkę, której nie został pozbawiony.

Zapoczątkowane przez niego dzieło trwa do dzisiaj. Ojcowie i bracia ze Zgromadzenia Ducha Świętego, duchowi synowie ojca Klaudiusza, po dziś dzień głoszą Ewangelię najuboższym i tam, gdzie Kościół z trudem znajduje pracowników.

CZYTAJ WIĘCEJ

Back To Top