skip to Main Content

Przygoda z „Małym Strzałem w Dziesiątkę” trwa już od kilku lat. Pomysł, a właściwie pragnienie rozpoczęcia spotkań biblijnych dla dzieci w naszym domu zakonnym zrodził się podczas doświadczenia tzw. „Strzału w Dziesiątkę”.  Chodzi o cykl katechez dla młodzieży i dorosłych o Dziesięciu Przykazaniach, które prowadzone są w naszym kościele rektorskim od lutego 2013 r.  Kiedy pierwsza grupa zakończyła doświadczenia „Strzału” w maju 2014 r., wielu odkryło ogromne pragnienie czegoś więcej, dalszej formacji. Niektórzy to pragnienie skierowali na swoje dzieci. Zapragnęli więcej dla nich. Tak powstał pomysł zainicjowania spotkań formacyjnych dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej opierając je na tekście Dekalogu zgodnie z tematami tego doświadczenia dla dorosłych.

W ten sposób się zaczęło.

Czym są te spotkania? Przygodą, bo mają wszelkie znamiona przygody, która ma w sobie zawsze element niespodzianki, zaskoczenia, świeżości odkrycia.

Podstawą jest tekst Pisma Świętego tego prawdziwego, które często nazywane jest Biblią „tylko dla dorosłych”. Okazuje się, że dzieci radzą sobie z nim bardzo dobrze, czasami o wiele lepiej niż dorośli! 

Nie brakuje momentów modlitwy w kaplicy przed Najświętszym Sakramentem. Nie są to wyuczone formułki, czy narzucone postawy. Dzieci przychodzą do Przyjaciela, który je rozumie, współodczuwa i współprzeżywa z nimi wszystko, co składa się na ich życie. Wiedzą, że mogą powiedzieć Mu wszystko. Niekiedy ich rozmowa z Jezusem prosta, spontaniczna, rzeczywiście płynąca z serca i z życia przeżywanego, wyciska łzy z oczu.

Raz w miesiącu sprawujemy wspólnie Eucharystię, na której są też rodzice. Dzieci wiedzą, że są to najważniejsze spotkania, w czasie których Bóg mówi, ale przede wszystkim daje się jako pokarm, bo tęskni za każdym z nas. Na tych Mszach Świętych modlimy się między innymi za tych wszystkich, którzy w danym miesiącu obchodzili rocznicę Chrztu Świętego.

W tym roku tematem spotkań będzie Eucharystia, będziemy poznawali każdy moment Mszy Świętej. Spotkania zachowają swój charakter rodzinny. Rodziny, które razem wzrastają w wierze… Piękne!!

Doświadczenie „Małego Strzału w Dziesiątkę” jest oczywistym pomysłem Ducha Świętego na obecne czasy, świetnie wpisującym się w przestrzeń nowej ewangelizacji.

ZAPRASZAMY na Al. Jana Pawła II 117 w Bydgoszczy.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w sobotę, w godzinach 16.00 – 18.00.

opiekunem grupy jest o. Maciej Sierzputowski CSSp

Info:

Tel: 797 907 354
Mail: cssppow@wp.pl

Back To Top