skip to Main Content

W Święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego, w bydgoskim domu prowincjalnym Zgromadzenia Ducha Świętego odbyła się tradycyjna kolęda.

Pod nieobecność o. Marcina, przełożonego domu, nawiedzenia i błogosławieństwa naszych „cel zakonnych” dokonał o. Marek, prowincjał.

Dla naszego Zgromadzenia był to dzień szczególny, dzień modlitw za osoby konsekrowane i wspomnienie 166. rocznicy narodzin dla Nieba ojca Franciszka Libermanna, Współzałożyciela Zgromadzenia Ducha Świętego.

Podczas wieczornej Mszy Świętej w kościele rektorskim pamiętaliśmy o naszych Współbraciach pracujących w Polsce i za granicą, często w bardzo odległych miejscach. Modliliśmy się też, wraz z licznie zgromadzonymi wiernymi, o rychłą beatyfikację o. Franciszka Libermanna.

Modlitwą ogarnęliśmy również wielu naszych Współbraci, którzy w tym dniu obchodzili rocznicę święceń kapłańskich.

Back To Top