skip to Main Content

W I Niedzielę Adwentu, 2 grudnia, przeżyliśmy dzień skupienia KoRe, czyli wszystkich grup duszpasterskich, które istnieją przy Kościele Rektorskim Duchaczy w Bydgoszczy. Obecni byli przedstawiciele Arcybractwa Ducha Świętego, DGC, czyli Duchackiej Grupy Czwartkowej, Małego Strzału, Grupy Sobotniej, duszpasterstwa młodzieżowo-akademickiego „Paradiso” oraz osoby „nie zrzeszone”, ale zainteresowane naszymi propozycjami duszpasterskimi i formacyjnymi.

Tematem przewodnim było hasło rozpoczętego roku duszpasterskiego „W mocy Bożego Ducha”. Podczas skupienia, oprócz wspólnej Eucharystii i momentów modlitwy, skupiliśmy się nad fragmentami słowa Bożego zaczerpniętymi z listów św. Pawła, które mówiły o wspólnotowości, o jedności w różnorodności. To słowo było dla nas światłem w dyskusji i dzieleniu się radościami i trudami związanymi z budowaniem wspólnoty Kościoła Rektorskiego.

Przeżyty czas skupienia, wspólna modlitwa, dzielenie, podjęta refleksja, wzajemne wysłuchanie, to wszystko było bardzo ważne. Wierzymy, że przyniesie konkretne i piękne owoce dla wspólnego budowania.

Tak różni, a jednak w klimacie rodziny…

Back To Top