skip to Main Content

Dzień Skupienia KoRe (Kościoła Rektorskiego Duchaczy w Bydgoszczy) odbył się pod hasłem „Dar jedności w Duchu Świętym”. Słowa te zostały zaczerpnięte z drugiego listu św. Pawła do Koryntian, z rozdziału 13.
Rozpoczęliśmy w Godzinę Miłosierdzia, o 15.00, wspólnym śpiewem Koronki do Bożego Miłosierdzia. Po modlitwie wysłuchaliśmy katechezy o Duchu Świętym, który będąc Miłością Ojca i Syna jest Tym, który w Trójcy Świętej jest Komunią. To On i tylko On tworzy i realizuje jedność. Duch Święty jest  Nauczycielem sztuki bycia razem w prawdziwej komunii.
Po katechezie wspólnie sprawowaliśmy Eucharystię, której przewodniczył o. Marcin. Po tym pięknym spotkaniu z Bogiem przyszedł czas na spotkanie z braćmi. W małych grupach podjęliśmy refleksję nt. „Jedność w różnorodności”. Czas dzielenia był niezwykle owocny i ubogacający.
Na zakończenie spotkaliśmy się wszyscy przy stole, aby w prawdziwie braterskiej atmosferze podzielić się małym „Conieco” przyniesionym przez każdego.
Dziękujemy wszystkim za przybycie i uczestnictwo. Dziękujemy za waszą życzliwość i przyjaźń. Dziękujemy za ten wspaniały czas.

Dobrze, że jesteście.

Back To Top