skip to Main Content

Naszym celem jest głoszenie Ewangelii „ubogim”.

Udajemy się więc w bardzo specjalny sposób do ludów, grup i osób, które dotąd nie słyszały
posłannictwa ewangelicznego albo zaledwie usłyszały, do tych, którzy najbardziej tego potrzebują
oraz do tych, którzy są uciśnieni.

Przyjmujemy również z chęcią prace, dla których Kościół z trudem znajduje pracowników.
(Reguła Życia Zgromadzenia Ducha Świętego)

Kapelanem Zakładu Karnego w Nowym Sączu jestem od trzynastu lat. Posługa przebiega tak, jak w każdej parafii, z tą jedyną różnicą, że jest to parafia… za kratami…

Sprawowane są Msze Święte, w które angażują się osadzeni. Odbywa się sakrament pokuty i pojednania – spowiedź święta. Dużo czasu poświęcam też na indywidualne rozmowy. Co roku mamy bierzmowanie. W okresie poświątecznym odbywa się kolęda, w czasie której odwiedzam osadzonych w ich celach. Składam też wizyty w celach przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy, aby choć na chwilę z każdym się spotkać. Mamy także wspólną Wigilię, obchody Triduum Paschalnego, święcenie potraw, itd.

Odbywają się również rekolekcje.

Dwa razy w roku z grupą osadzonych udajemy się na pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej. Zapraszane są też różne grupy duszpasterskie np. młodzież na Msze Święte, kolędowanie, itp.

W Zakładzie trzeba być nie tylko księdzem ale też ojcem, psychologiem i tym, który wspiera.

Na początku mojej posługi Msze Święte sprawowane były w świetlicy. W roku 2005 powstało tzw. Oratorium, a w 2008 r. kaplica pw. Świętego Jana Pawła II. Mottem dla osadzonych są słowa Ojca Świętego: „Jesteście skazani, ale nie potępieni”. W kaplicy znajdują się relikwie pierwszego stopnia św. Jana Pawła II. Dzięki ludziom dobrego serca kaplica Zakładu została wyposażona i pomalowana metodą graffiti, a w oknach zostały zamontowane witraże. W roku 2018 kaplica została rozbudowana i nabrała piękniejszego wyglądu. Nie byłoby to wszystko możliwe gdyby nie otwartość Dyrektora zakładu oraz zaangażowania osadzonych, jak również ludzi dobrego serca, którzy wspierali, sponsorowali i angażowali się w to dzieło.

We wtorek 25 października br. Ks. bp Stanisław Salaterski w sądeckim więzieniu, odprawił uroczystą Mszę Świętą odpustową ku czci św. Jana Pawła II. Podczas Mszy, w której licznie uczestniczyli zaproszeni goście, m.in. o. Marek Myśliński – przełożony wyższy Polskiej Prowincji naszego Zgromadzenia, oraz o. Krzysztof Ferenc – rektor naszego Misyjnego Seminarium, a także przedstawiciele Służby Więziennej oraz więźniowie, poświęcono rozbudowaną kaplicę pod wezwaniem św. Jana Pawła II. W ramach przygotowania do uroczystości od 20 do 22 października prowadziłem też rekolekcje dla osób odbywających kary pozbawienia wolności w sądeckiej jednostce penitencjarnej.

Bóg działa dla dobra moich podopiecznych i pokazuje, że ludzie w sercach ludzkich odnajdują Boga.

Pozdrawiam wszystkich. Proszę o modlitwę.

o. Mirosław Depka CSSp

Msza Święta odpustowa i poświęcenie rozbudowanej kaplicy pw. św. Jana Pała II

Back To Top