skip to Main Content

Z ogromną radością przyjęliśmy wiadomość o nominacji arcybiskupiej naszego Współbrata o. Johna Bonawentury Kwofie CSSp.

zdjęcie: br. Rafał Przybylski CSSp

Ojciec John urodził się 26 kwietnia 1958 r. Święcenia kapłańskie przyjął 23 lipca 1988 r.
3 lipca 2014 r. papież Franciszek mianował go biskupem ordynariuszem diecezji Sekondi-Takoradi.
Sakry biskupiej udzielił mu 13 września 2014 kardynał Peter Turkson.

Dnia 2 stycznia 2019 r. papież Franciszek mianował bpa Johna Kwofie Arcybiskupem Metropolitą Akry w Ghanie.

Biskup John Bonawentura Kwofie, obejmie kanoniczne posiadanie Archidiecezji Akra w dniu 1 marca 2019 r. w katedrze pod wezwaniem Ducha Świętego.

John Bonawentura Kwofie jest piątym biskupem Akry w kolejności sukcesji.

Ojciec John Fogarty CSSp, Przełożony Generalny Zgromadzenia Ducha Świętego w swoim przesłaniu wyraził ogromną radość całego Zgromadzenia z powodu wspaniałej nowiny o jego nominacji arcybiskupiej.

Zapewniając o pamięci w modlitwie, życzymy naszemu Współbratu ciągłej opieki Ducha Świętego w tej tak bardzo odpowiedzialnej posłudze.

Back To Top