skip to Main Content

Nowenna przygotowująca na 2 lutego 2018 r.,

Rocznica śmierci o. Franciszka Libermanna.

(Od środy 24 stycznia do czwartku 1 lutego)

 

Środa, 24 stycznia: WSPÓLNOTA DLA BOGA

Refleksja:

 • Czy odczuwamy dzisiaj obecność Chrystusa w naszej wspólnocie? Jeśli to dla Niego tu jesteśmy, to miłość powinna być motywacją do wszystkiego.
 • Kto lub co stało się dziś centrum naszej wspólnoty? Kusi nas, abyśmy skupili się na naszych działaniach i naszym apostolstwie, poświęcając mniej czasu na modlitwę i życie braterskie? Materialne potrzeby i pieniądze mogą przesłonić, a nawet zniszczyć życie wspólnotowe.
 • Czy nie powinniśmy trochę zwolnić? Możemy być w ciągłym biegu i stracić to, co rzeczywiście ważne dla naszego życia.

Modlitwa: Panie Jezu, zgromadziłeś nas razem, abyśmy służyli jednemu celowi: kochać Boga i służyć sobie nawzajem bezwarunkową miłością, którą nam dałeś. Otwórz nasze serca, aby przyjąć Twoją miłość, pomóż nam naśladować przykład Ojca Libermanna, który robił proste rzeczy z wielką miłością i troską, i który zainspirował nas do życia wspólnego w służbie naszym braciom i siostrom. Amen!

 

Czwartek, 25 stycznia: WSPÓLNOTA MODLITWY

Refleksja:

 • Ile czasu poświęcasz na modlitwę każdego dnia?
 • Czy jesteś w stanie każdego dnia ofiarować Bogu swoją pracę jako modlitwę?

Wspólnota bez modlitwy jest skazana na niepowodzenie. Modlitwa nie jest więc opcją, jest naszym sposobem na życie.

Modlitwa: O najświętszy i najwspanialszy Duchu mojego Jezusa, spraw, abym usłyszał Twój słodki i piękny głos, odśwież mnie swoim lekkim tchnieniem. O, Boski Duchu, chcę być przed Tobą jak lekkie piórko, aby Twoje tchnienie niosło mnie tam, gdzie Ty chcesz, a ja nigdy nie będę stawiał oporu (por. Ojciec Libermann, Komentarz św. Jana, 3: 8).

 

Piątek, 26 stycznia: WSPÓLNOTA DLA UBOGICH

Refleksja:

 • Wspólnotowo i osobiście, jak wygląda nasza pomoc ubogim?
 • Czy ubodzy mogą przybyć do naszej wspólnoty, aby szukać nadziei?
 • Jak możemy przekształcić życie ubogich, którzy do nas przychodzą?

Modlitwa: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

 

Sobota 27: WSPÓLNOTA DLA UWOLNIENIA WIĘŹNIÓW

Refleksja:

 • Czy kiedykolwiek odwiedzałeś uwięzionych?
 • W jaki sposób okazujesz współczucie tym, którzy pozbawieni są wolności?
 • Co robisz, aby przynieść ludziom „wolność”?

Modlitwa: Dzisiaj tak wielu ludzi wciąż sprzedaje się za pieniądze z powodu ubóstwa i lęku. Nasze wspólnoty muszą zrobić wszystko, co w ich mocy, aby przywrócić wolność. «Uświęć ich dla Królestwa, nawet jeśli zostali oddzieleni od innych». Ulecz nas z naszego egoizmu i uczyń wolnymi od materializmu. Amen!

 

Niedziela 28: WSPÓLNOTA DLA BEZDOMNYCH I MIGRANTÓW

Refleksja:

 • Czy dostrzegasz osoby bezdomne?
 • W jaki sposób, konkretnie możesz stać się dla nich apostołem Jezusa?
 • Jak dotrzeć do ludzi, którzy w dzisiejszym świecie posiadają wiele, lecz sami zamknięci są na potrzeby innych?

Modlitwa: Przebacz nasze błędy, Panie, bo wiele razy zaniedbywaliśmy Ciebie w bezdomnych żyjących wokół naszej wspólnoty. Przebacz nam, że tak często usprawiedliwiamy i tłumaczymy sobie nasz brak hojności. Otwórz nasze serca na naszych braci i siostry. Amen!

 

Poniedziałek 29: WSPÓLNOTA, UZDROWIENIE CHORYCH I SŁABYCH

Refleksja:

 • Nasze życie wspólnotowe powinno opierać się na przebaczeniu i wzajemnym wsparciu. Co robisz, aby tak właśnie wyglądało życie twojej wspólnoty?
 • Jak możemy stać się instrumentami Bożej miłości dla osób chorych i cierpiących?
 • Czy spotykasz osoby chore? Pamiętasz o nich? Zwracasz na nie uwagę?

Modlitwa: Ulecz nas, Panie, i odnów nasze życie nadzieją i łaską. Uzdrów nas z naszej pychy i samolubstwa, abyśmy potrafili dzielić się z ubogimi. Ulecz nas z naszych trosk i poszukiwania tylko dóbr materialnych, abyśmy mogli dzielić nasz czas z biednymi i chorymi. Napełnij nas współczuciem, abyśmy mogli być znakiem Twojego miłosierdzia dla świata. Amen!

 

Wtorek 30: WSPÓLNOTA W DIALOGU MIĘDZYRELIGIJNYM

Refleksja:

 • Bóg jest Miłością, Pokojem, Dobrocią…
 • W jaki sposób nasza wspólnota może budować dialog miłości i pokoju z ludźmi innej wiary, innej kultury, innej rasy?

Modlitwa : Spraw Panie, abyśmy mogli wprowadzać pokój w każdej sytuacji naszego życia. Pociesz wszystkich, którzy stracili bliskich z powodu przemocy i pomóż nam zrozumieć, że nie wygrywamy niczego, walcząc przeciwko sobie. Niech ci, którzy poddają się złu, doznają nawrócenia i przemiany w doświadczeniu Twojej Miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen!

 

Środa 31: WSPÓLNOTA DLA ODNOWIENIA KULTURY

Refleksja:

 • Czy jesteś otwarty na inne kultury, na różnorodność opinii i poglądów?
 • Czy jesteś cierpliwy wobec swoich braci i sióstr, gdy ich opinia różni się od twojej?

Modlitwa: Panie, Ty stworzyłeś nas w różnorodności, ona jest bogactwem naszych wspólnot. Pomóż nam docenić to w naszych wspólnotach i pobłogosław naszym sercom otwartym dla siebie nawzajem. przez Chrystusa, Pana naszego. Amen!

 

Czwartek 1: WSPÓLNOTA W DRODZE DO NIEBA

Refleksja:

 • Życie wspólnotowe jest piękne. Jego różnorodność jest darem dla każdego, szczególnie, gdy ofiarowane jest Bogu. Czy dostrzegasz to piękno w swojej wspólnocie?
 • Kiedy żyjemy we wspólnocie, czujemy obecność Królestwa Bożego. Czy twoja wspólnota jest królestwem miłości?

Modlitwa: Dziękujemy Ci, Panie, za radość i zachętę, jaką znajdujemy w naszym życiu wspólnotowym. Pomóż nam zobaczyć Cię w każdym z członków naszej wspólnoty tak, abyśmy umieli prawdziwie kochać. Daj nam wiarę i zaufanie Ojca Libermanna, abyśmy byli całkowicie oddani Tobie. O To dziś prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen!

Back To Top