skip to Main Content

Tradycyjnie już, zaraz po uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, Współbracia z Polskiej Prowincji Zgromadzenia Ducha Świętego zgromadzili się w Domu Prowincjalnym w Bydgoszczy, aby przeżywać swoje doroczne rekolekcje zakonne.
Od 23 do 26 kwietnia Duchacze posługujący na co dzień w Zbyszycach k. Nowego Sącza, w Cielądzu k. Rawy Mazowieckiej, w Puszczykowie k. Poznania, w Bydgoszczy i w pobliskiej Chełmszczonce odczytywali swoje powołanie kapłanów i braci, misjonarzy i zakonników, w świetle drogi uczniów Chrystusa. Taki właśnie temat i klucz do rozważań zaproponował ks. Jaroslaw Różański OMI, który prowadził tegoroczne rekolekcje.

Jarosław Stanisław Różański (ur. 1961 w Biłgoraju) Misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej (OMI), profesor nauk teologicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W 1987 ukończył studia teologiczne i przyjął święcenia kapłańskie. W 1991 ukończył studia z zakresu filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1996 uzyskał licencjat kanoniczny z misjologii. Doktorat obronił w 1998. Habilitował sięw 2004. W 2014 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych.

Specjalizuje się w Misjologii. Zajmował stanowiska: wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego (2002-2012), redaktora naczelnego czasopisma Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne, kierownika Katedry Historii Misji i kierownika Sekcji Misjologii na Wydziale Teologicznym UKSW (2004-2013), a także prodziekana tego wydziału (2005-2008). Od 2013 pełni funkcje dyrektora Instytutu Dialogu Kultury i Religii na WT UKSW oraz kierownika wchodzącej w skład tego instytutu Katedry Misjologii. Jest członkiem: Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Religiami Pozachrześcijańskimi (od 1998), zarządu Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego (od 2012) i zarządu Association of Oblate Institutes of Higher Studies (od 2008).

Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

 

Back To Top