skip to Main Content

W tym roku, wyjątkowo kilka dni po Uroczystości Wszystkich Świętych, udaliśmy się na cmentarz Nowofarny w Bydgoszczy, gdzie spoczywa wielu naszych Współbraci, którzy poprzedzili nas do Domu Ojca. W modlitwie pamiętaliśmy o spoczywających w Bydgoszczy, ale też w mogiłach w Cielądzu, Puszczykowie, na innych cmentarzach w Polsce i na świecie. Prosiliśmy dla nich o radość życia wiecznego i dziękowaliśmy za to wszystko
czym Bóg przez nich ubogacił nasze Zgromadzenie.
Do zobaczenia w Niebie!!!

Zmarli Współbracia należący
do Polskiej Prowincji
Zgromadzenia Ducha Świętego

 

1933

br. Tadeusz Suliński – Bydgoszcz

1936

br. Stanisław Ornowski – cm. Bydgoszcz

kl. Wacław Jasiek – Chevilly (Francja)

1938

o. Wojciech Włodarczyk – Senni (Angola)

br. Mieczysław Piasecki – Puszczykowo

o. Stanisław Kolipiński – Bydgoszcz

1941

o. Zygmunt Rydlewski – Lubiń (Wielkopolska)

o. Cezary Tomaszewski – Warszawa

1942

kl. Michał Popławski – Wertheim (obóz w Austrii)

o. Paweł Barański – Dachau

1943

br. Leon Macikowski – Bydgoszcz

1944

kl. Józef Gończ – Małodeczno (Białoruś)

1945

br. Hygin Wojtacki – Berlin

1947

br.  Wojciech Dudziński – Bydgoszcz

1956

br. Władysław Piasecki – Puszczykowo

1960

o. Hubert Dalkowski – Bydgoszcz

1962

o. Józef Jaworski – Pittsburg

1963

br. Jan Kanty Krzyżanowski – Thies (Senegal)

1965

br. Stanisław Jasiek – Puszczykowo

1968

o. Antoni Zbigniew Człapiński – Łódź – cm. Małyń

1969

br. Czesław Idzi – Chevilly – Francja

1973

o. Jan Obarski – Kamienna Wola – cm. Cielądz

1978

o. Marian Chojnacki – Bydgoszcz

1982

o. Franciszek Mientki – Rawa Maz. – cm. Cielądz

o. Kazimierz Nowak – Bydgoszcz

1983

o. Józef Rodzik – Rawa Maz. – cm. Cielądz

br. Piotr Lipiec – Chojnice – cm. Bydgoszcz

1986

o. Stanisław Janiuk – Poznań – cm. Bydgoszcz

1987

o. Leon Zaremba – Bydgoszcz

br. Tomasz Narloch – Puszczykowo

1988

br. Bartłomiej Kaczyński – Le Bouvert (Szwajcaria)

1989

o. Hieronim Lewandowski – Bydgoszcz

1991

o. Alfons Falenczyk – Poznań – cm. Puszczykowo

1994

o. Stanisław Foryś – Bydgoszcz

1995

o. Stefan Smolarek – Puszczykowo

1996

br. Marian Gąsiorowski – Bydgoszcz

o. Wacław Brzozowski – Bydgoszcz

br. Filip Malinowski – Bydgoszcz

1998

br. Jan Siemionko – Puszczykowo

o. Józef Kolaśny – Bad Neuenahr (Niemcy) – cm. Bydgoszcz

2001

br. Gabriel Durajewski – Puszczykowo

2000

o. Antoni Kliche (USA)

2002

o. Antoni Frommholtz – Hemert (USA)

2005

o. Tadeusz Michalski- Bydgoszcz

o. Piotr Pilarski – Bydgoszcz

2006

o. Zygmunt Kosielski – Stuttgart (Niemcy) – cm. Puszczykowo

2007

o. Andrzej Różański – Puszczykowo – cm. Cielądz

2008

o. Krzysztof Dybowski – Bydgoszcz

2010

o. Andrzej Żurawski – Rostock (Niemcy) – cm. Bydgoszcz

2011

br. Edmund Rosiński – Bydgoszcz

2015

o. Leon Kołodziejski – Wolverhamton (Anglia) – cm. Pęchowo

2018

o. Marek Karczewski – Chojnice – cm. Bydgoszcz

2019   

o. Zbigniew Szadura – Bydgoszcz

o. Władysław Budziak – Bydgoszcz

 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym

Back To Top