skip to Main Content

Ojciec Marek Karczewski CSSp

Urodził się 20 listopada 1961 r. w Sicienku w województwie bydgoskim jako syn Stefana i Anny, trzeci z braci. Sakrament chrztu otrzymał 10 grudnia 1961 r. w Dąbrówce Nowej. W latach 1968-76 uczęszczał do szkoły podstawowej w Sicienku, a następnie do II LO w Bydgoszczy, które ukończył w 1980 r.
28 czerwca 1980 r. został przyjęty do Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy i w latach 1980-81 odbył nowicjat. Pierwsze śluby zakonne złożył 17 września 1981 r., a śluby wieczyste  13 czerwca 1986 r.
Święcenia kapłańskie otrzymał 2 lutego 1987 r. w Bydgoszczy z rąk ks. bpa Jana Nowaka.
Po święceniach rozpoczął studia specjalistyczne na ATK w Warszawie zwieńczone stopniem licencjatu nauk biblijnych. W tym czasie zaangażowany był w duszpasterstwie parafii w Cielądzu koło Rawy Mazowieckiej prowadzonej przez Zgromadzenie.
Decyzją ówczesnej Rady Prowincjalnej mianowany został prefektem w Domu Studiów Misyjnych w Bydgoszczy, następnie prefektem w Wyższym Misyjnym Seminarium Duchownym w Bydgoszczy.
30 lipca 1990 r. został mianowany przełożonym domu zakonnego i mistrzem nowicjatu w Chełmszczonce.
15 sierpnia 1992 r. mianowany został przełożonym domu zakonnego w Puszczykówku i rektorem Ośrodka Duszpasterskiego pw. św. Józefa w Puszczykówku.
10 września 1998 r. ojciec Marek został został pierwszym proboszczem nowo erygowanej parafii parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Puszczykówku. Pełnił również funkcję kapelana w miejscowym szpitalu.
1 sierpnia 2001 r. mianowany został rektorem kościoła pw. Ducha Świętego w Bydgoszczy i przełożonym wspólnoty zakonnej. 1 września 2002 r. został rektorem WSD Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy. Po powstaniu Diecezji Bydgoskiej przez kilka lat był wykładowcą wstępu do Pisma Świętego w nowym seminarium duchownym Diecezji.
9 grudnia 2004 r. dekretem Ks. Bpa Jana Tyrawy ojcu Markowi została powierzona funkcja Diecezjalnego Duszpasterza do spraw Apostolstwa Trzeźwości.
1 września 2006 r. został mianowany proboszczem parafii pw. Ducha Świętego, a także przełożonym wspólnoty zakonnej.
12 lipca 2011 r. ojciec Marek został mianowany I Asystentem Prowincjalnym.
6 sierpnia 2014 r. został mianowany proboszczem parafii pw. Chrystusa Króla i bł. Daniela Brottier w Chojnicach w Diecezji Pelplińskiej i przełożonym wspólnoty zakonnej. Posługę tę rozpoczął z dniem 1 września 2014 r. na mocy dekretu Biskupa Pelplińskiego Ryszarda Kasyny. Powołany został też do pełnienia funkcji kapelana Aresztu Śledczego w Chojnicach.
Przez wiele lat angażował się czynnie w Pieszą Diecezjalną Pielgrzymkę Bydgoską na Jasną Górę jako przewodnik duchackiej grupy Czerwonej.

Ojciec Marek zmarł 31 października 2018 r. po krótkim czasie bardzo ciężkiej choroby.

Dziękujemy Dobremu Bogu za życie ojca Marka, za braterstwo i posługę kapłańską.

_______________________

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 5 listopada br. o godz. 11.00
w kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi na ul. Glinki 40 w Bydgoszczy.

_______________________

W niedzielę 4 listopada br. w parafii pw. Chrystusa Króla i bł. Daniela Brottier w Chojnicach
od godz. 16.30 czuwanie modlitewne przy trumnie zmarłego.

O godz. 18.00 sprawowana będzie Msza Święta pożegnalna
pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Bpa Ryszarda Kasyny.

Back To Top