skip to Main Content

W tym trudnym czasie, w którym wielu z nas zostało pozbawionych możliwości uczestniczenia w Mszy Świętej, w nabożeństwach sprawowanych w kościołach…
Kiedy odebrana została nam możliwość bycia razem, spotkania, uściśnięcia, spojrzenia w oczy, zamienienia kilku słów…
W czasie, w którym nieustannie i coraz bardziej rozwija się nad nami całun smutku, niepokoju i lęku…
W tym czasie, w którym kapłani zostali odarci z możliwości głoszenia…
… W tym czasie zapraszamy do codziennego zatrzymania nad Słowem Bożym i zasłuchania w jego piękno …

„Antywirusowe Słowo na dziś” – codzienne medytacje nad niecodziennym Słowem …

FB: Zgromadzenie Ducha Świętego-Duchacze

YT: Duchacze

Back To Top