skip to Main Content

We wtorek 15 września, we wspomnienie Matki Bożej Bolesnej, rozpoczęła się w Bydgoszczy XVI Kapituła Prowincji Polskiej Zgromadzenia Ducha Świętego.

Pierwszy dzień miał charakter przede wszystkim bezpośredniego przygotowania duchowego, w które wprowadził 30 przybyłych współbraci wchodzących w skład Kapituły ks. Andrzej Marmurowicz, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w diecezji bydgoskiej. Wszystko rozpoczęło sie w Godzinę Miłosierdzia. O 15.00 wszyscy współbracia stanęli wobec Jezusa Eucharystycznego powierzając Jemu czas Kapituły, prosząc aby było to Jego dzieło, które pozwoli w miłości dokonać podsumowania ostatnich trzech lat, wyznaczyć konkretne kierunki działania na kolejne lata i wybrać właściwie przełożonego wyższego Zgromadzenia w Polsce.

Po intensywnym czasie modlitwy nastąpiło oficjalne otwarcie obrad Kapituły. Ojciec Prowincjał, Marek Myśliński CSSp przywitał wszystkich przybyłych po czym, przekazał prowadzenie obrad ks. Andrzejowi Marmurowiczowi, który został oficjalnie moderatorem Kapituły.

O 18.30 wspólnie przeżyliśmy nabożeństwo do Ducha Świętego prosząc Go abyśmy, jak modlił się Odnowiciel naszego Zgromadzenia o. Franciszek Libermann, byli jak lekkie piórko niesione Jego tchnieniem. Po nabożeństwie wspólnie ze zgromadzonymi wiernymi, przeżyliśmy Eucharystię.

Obrady potrwają do soboty 19 września.

Bardzo prosimy wszystkich o modlitwę, abyśmy byli rzeczywiście i całkowicie otwarci na działanie Ducha Ożywiciela.

Back To Top