skip to Main Content

Skrót historii domu zakonnego i parafii w Puszczykowie

1932 rok – w grudniu, zakup domu zakonnego.

1933 rok – w styczniu, przybyli pierwsi ojcowie ze Zgromadzenia Ducha Świętego z Bydgoszczy – o. Zygmunt Rydlewski jako przełożony i mistrz nowicjatu braci i o. Władysław Alachniewicz, aby zorganizować nowicjat braci zakonnych.

Pierwsi bracia posadzili aleję lipową.

1939 rok – Okres wojny przerwał działalność Duchaczy w Puszczykówku. W połowie września internowano wszystkich ojców, a dom stał się kwaterą Niemców; tutaj organizują obóz przejściowy dla internowanych księży katolickich polskich i czeskich oraz dzieci przeznaczonych do germanizacji.

1943 rok – zorganizowano szpital wojskowy, a po wojnie poznański Ośrodek PCK.

1947 rok – przybył O. Wacław Brzozowski, któremu udało się odzyskać kaplicę i Dom Zakonny. W tym czasie zorganizowano, pod opieką przybyłego z Francji o. Franciszka Mientkiego, nowicjat braci i kleryków.

1949 rok – w listopadzie, służby bezpieczeństwa niespodziewanie aresztowali ojców Duchaczy w Bydgoszczy i w Puszczykówku. Bez kapłana pozostają klerycy: Rodzik, Lewandowski, Nowak i Smolarek, którzy jeżdżą na studia do Chrystusowców. Opiekę duszpasterską nad domem i kaplicą sprawują oo. Bernardyni z Poznania a szczególnie Chrystusowcy z Puszczykowa z Ojcem Ignacym Posadzym ówczesnym Generałem Chrystusowców, dziś kandydatem na ołtarze.

Dopiero latem 1950 roku przybył o. Jan Obarski, który został prowincjałem i pełnił obowiązki przełożonego i rektora seminarium. Do 1960 dom w Puszczykowie jest domem prowincjalnym.

1953 rok – wraca o. Mientki jako przełożony i rektor Seminarium. Pomagają częściowo o. Pilarski, o. Foryś, o. Zaremba i o Obarski.

1960 rok – zostaje utworzony Ośrodek Duszpasterski p.w. św. Józefa na terenie parafii Puszczykowo z siedzibą w Puszczykówku. Wikariuszem parafii Puszczykowo z rezydencją w Puszczykówku o. Leon Zaremba.                                                       1966 rok – decyzją ówczesnego Arcybiskupa Poznańskiego, ks. Antoniego Baraniaka, rozpoczyna swoją pełną działalność samodzielny Ośrodek Duszpasterski p.w. św. Józefa w Puszczykówku z przydzielonym terytorium z parafii Mosina (Niwka) i Puszczykowa. Rektorem z uprawnieniami proboszcza został o. Franciszek Mientki, a wikariuszem parafii Puszczykowo z rezydencją w Puszczykówku o. Władysław Budziak.

1971 rok – Dom Zakonny pozostaje domem formacyjnym. Także w tym roku pierwsi ojcowie Zgromadzenia wyjeżdżają na misje: o. Zygmunt Kosielski i o. Leon Kołodziejski.

1973 rok – do Puszczykówka powrócił o. Wacław Brzozowski, który został rektorem Ośrodka Duszpasterskiego, do którego w tym czasie należało ponad 2.700 wiernych.

1976 rok – ukończono budowę szpitala znajdującego się na terenie przynależnym do Ośrodka Duszpasterskiego. Obowiązki kapelana powierzono o. Władysławowi Budziakowi, który utworzył i wyposażył w budynku kaplicę szpitalną pw. św. o. Maksymiliana Kolbego.

1979 rok – po wielu staraniach o. Wacława Brzozowskiego uzyskano, 22 czerwca, pozwolenie na budowę kościoła parafialnego pw. św. Józefa Oblubieńca NMP. Pierwsze prace rozpoczęto w 1981 roku, w szczególnie trudnym czasie. Budowa kościoła trwała ponad 20 lat.

1983 rok – 20 czerwca, w Poznaniu poświęcony został przez Jana Pawła II kamień węgielny dla budującej się puszczykowskiej świątyni. 24 grudnia w nowej w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, w dolnej części kościoła, odbyła się pierwsza Msza św. – Pasterka, koncelebrowana przez o. Wacława Brzozowskiego i o. Antoniego Frommholza ze Stanów Zjednoczonych, który wspierał finansowo budowę świątyni.

1996 rok – Zainstalowano w nowej świątyni 14 stacji Drogi Krzyżowej, wykorzystując historyczne płaskorzeźby z początku XX wieku, otrzymane w darze od ks. proboszcza Kazimierza Pielatowskiego z Puszczykowa, które od 1975 roku były elementem alei lipowej na placu przykościelnym.

1998 rok – ukoronowaniem działań Duchaczy w Puszczykówku była decyzja ks. arcybiskupa Juliusza Peatza, który dekretem z 15 lutego erygował parafię pw. Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Puszczykowie. Pierwszym proboszczem parafii został przełożony Domu Zakonnego i zarazem rektor Ośrodka Duszpasterskiego o. Marek Karczewski.

2000 rok – 1 października 2000 roku Arcybiskup Peatz dokonał uroczystej konsekracji naszego kościoła.

Opiekę duszpasterską w Puszczykowie sprawowali w okresie budowy kościoła: o. Wacław Brzozowski, o. Zygmunt Kosielski, o. Andrzej Różański, o. Stefan Smolarek, o. Marek Karczewski, o. Franciszek Oracz i o. Władysław Budziak

2000 – 2012 – to czas zarządzania Parafii przez kolejnych proboszczów: o. Marka Karczewskiego, o. Mirosława Zabrockiego, o. Bogdana Swoińskiego i aktualnie o. Marka Smyka.

2010 – 2012 – to okres wzmożonych prac inwestycyjnych: oddano do użytku parafian salę parafialną im. Jana Pawła II, parking przykościelny, zagospodarowano otoczenie świątyni i zrealizowano wiele innych zadań usprawniających i upiększających.

2012 rok – 16 października zostały wprowadzone do kościoła relikwie krwi błogosławionego wówczas Jana Pawła II.

opracował o. Władysław Budziak CSSp

Back To Top