skip to Main Content

27 maja 1703 r. w Paryżu, w dzień Zielonych Świąt,
niewielka grupa ubogich seminarzystów zgromadzonych na modlitwie
na wzór Apostołów w Wieczerniku,
dało początek Zgromadzeniu Ducha Świętego.

Dzisiaj Duchacze na całym świecie z wdzięcznością dziękują Bogu za dar Zgromadzenia
i za misyjną przygodę, która trwa nieprzerwanie od 317 lat.

Back To Top