skip to Main Content

Od tygodnia wszyscy dotknięci jesteśmy ogromem ludzkiej tragedii, jaka spotkała naród ukraiński. Rzesze uchodźców przekraczają naszą granicę, a my jako naród mobilizujemy się, przychodzimy im z pomocą. To wspaniałe świadectwo solidarności, otwartych serc i chrześcijańskiej miłości bliźniego. Osoby prywatne, instytucje, zakłady pracy, Kościół, wszyscy chcą nieść dziś pomoc uchodźcom. A potrzeby ich są nieograniczone i wymagające działanie tu i teraz, ale również planowania na wiele tygodni, a nawet miesięcy.

Zgromadzenie Ducha Świętego, włącza się aktywnie w to dzieło pomocy. Wszystkie nasze wspólnoty przyłączyły się do zbiórek przekazywanych uchodźcom za pośrednictwem kościelnych agend Caritas. Kilka wspólnot zadeklarowało i przygotowało pokoje dla uchodźców. W domu prowincjalnym w Bydgoszczy, we współpracy z Fundacją Polską, przyjęliśmy już matki z dziećmi, przybyłymi z terenów działań wojennych. Ich mężowie walczą o wolność Ukrainy, a one uciekając znalazły schronienie w murach naszego seminarium.
Przygotowaliśmy osiem pokoi mogących pomieścić 24 osoby dorosłe i dzieci, z odpowiednim zapleczem sanitarnym, kuchennym, z wyżywieniem i opieką duchową. Firma „Pallmed” zaoferowała też niezbędną pomoc medyczną.

Zachęcamy wszystkich do modlitwy o pokój w Ukrainie oraz do wszelkiej pomocy jaką możemy nieść tym, którzy doświadczyli grozy wojny i śmierci. Czas Wielkiego Postu niech będzie dla nas okazją do codziennego przeżywania i praktykowania modlitwy, postu i jałmużny.

Back To Top