skip to Main Content


„Bardziej jeszcze starajcie się umocnić wasze powołanie i wybór.”
(por. 2P1,10)

Tegoroczne rekolekcje zakonne odbyły się tradycyjnie w domu prowincjalnym w Bydgoszczy. W ciągu czterech dni o. Ryszard Bożek CSsR, inspirowany przede wszystkim nauczaniem papieża Franciszka, starał się wskazać nam na cechy potrzebne dobremu ewangelizatorowi, gotowemu na niesienie Dobrej Nowiny w dzisiejszy świat. – Potrzebni ewangelizatorzy z duchem – mówił.
Czas modlitwy, zadumy i refleksji pozwolił nam na wejście w nowy rok pracy duszpasterskiej z nową siłą i energią, której autorem jest zawsze Duch Święty.

Back To Top