skip to Main Content


Kapituła Generalna Zgromadzenia Ducha Świętego, podczas głosowania 18 października, wybrała nowego Przełożonego Generalnego. Delegaci ze wszystkich stron świata, biorący udział w Kapitule w Bagamoyo (Tanzania), mandatem najwyższego zaufania obdarzyli o. Alain Mayama z Konga. Jest pierwszym Afrykańczykiem, wybranym na ten urząd.

O. Alain Mayama urodził się w 1971 w Brazzaville. Wieczystą profesję zakonną złożył w roku 1999, a w kolejnym został wyświęcony na kapłana. Drogę misyjną rozpoczął w Kamerunie jako formator. Podczas studiów w Stanach Zjednoczonych był równocześnie odpowiedzialny za duszpasterstwo szpitala w Port Huron, w Detroit (2007-2008). Ponownie formator w Libreville, w Gabonie (2008-2010). Powrócił do Konga, ponieważ wybrano go na urząd prowincjała. Podczas Kapituły Generalnej, odbywającej się w 2012 roku w Bagamoyo, został wybrany na Asystenta Generalnego w Rzymie.

Opatrznościowy wybór dokonał się 18 października, w dniu, w którym Kościół obchodzi święto św. Łukasza, ewangelisty miłosierdzia.
Pierwsze słowa Reguły Życia duchaczy zaczerpnięte są właśnie z jego Ewangelii:

Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił
i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie;
abym uciśnionych odsyłał wolnymi,
abym obwoływał rok łaski od Pana. (Łk 4,18-19).

Przyjęty przez zgromadzonych na Kapitule, o. Alain Mayama będzie odpowiedzialny za animację ponad 2500 misjonarzy duchaczy pracujących w ponad 60 krajach na pięciu kontynentach.

Back To Top