skip to Main Content

Drodzy Współbracia i Świeccy Duchacze

Jak już wiecie, na zaproszenie papieża Franciszka cały Kościół wyruszył w podróż synodalną, która rozpoczęła się w dniach 9 i 10 października 2021 roku i zakończy się w październiku 2023 roku Synodem Biskupów na temat „Dla Kościoła synodalnego: komunia, uczestnictwo i misja”. W niedzielę 17 października 2021 roku, biskupi diecezjalni celebrowali otwarcia Synodu w swoich diecezjach. Kapituła Generalna Bagamoyo II, zainspirowana słowem biblijnym: ”Oto czynię rzeczy nowe” (Iz 53, 19), uczyniła swoim zaproszenie papieża Franciszka aby być Kościołem synodalnym, w dialogu, jedności, słuchaniu i aktywnym uczestnictwie wszystkich, na wszystkich poziomach i w każdym czasie naszej wspólnej podróży w ramach naszej wspólnej misji.(Komunikat końcowy Kapituły Bagamoyo II).
Synodalność, według papieża Franciszka, wyraża naturę Kościoła, jego formę, styl i misję.
„Chodzić razem”, to nie jest slogan. Jest to żywy wyraz istoty Kościoła, w którym wszyscy są protagonistami, poszukującymi stałego nawrócenia. Jest to dynamizm słuchania siebie nawzajem, bez obawy przed debatą. Centralny punkt stanowi rozeznanie duszpasterskie, które wynika z natchnieniom Ducha Świętego, który dziś, tak jak w czasach Dziejów Apostolskich, wieje kiedy chce, gdzie chce i jak chce.
Jest to konieczna i priorytetowa dynamika duszpasterska, która zaangażuje Kościół w proces
trwałej reformy. Musi się ona rozpocząć u podstaw, od dołu, dając możliwość wypowiedzenia się każdemu, i dlatego też konieczna jest prawdziwa reforma organizacji jej towarzyszących.
Nigdy jednak nie może uciec od prymatu Piotrowego, gdyż w nim tkwi gwarancja jedności. Konieczne jest mówienie otwarcie, swobodnie i z miłością, ale jednocześnie słuchanie z pokorą i zaangażowaniem.
Papież Franciszek zaprasza wszystkich konsekrowanych mężczyzn i kobiety do poważnego potraktowania procesu synodalnego, do uczestnictwa w nim na różnych etapach diecezjalnych, jak to potwierdził kardynał João Braz de Aviz, prefekt Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w liście z 24 czerwca 2021 r. do wszystkich osób konsekrowanych. Kościoły lokalne weszły na drogę synodalną, niektóre mocniej inne słabiej.
My, Duchacze, już teraz czynimy wiele w tym duchu synodalności w naszych wspólnotach i prowincjach, bo przecież zawsze staraliśmy się żyć z wielką otwartością. Wierni inspiracjom papieża Franciszka i posłuszni decyzjom Kapituły Generalnej, jesteśmy wezwani do wzmocnienia tego zobowiązania, sercem i duszą. Do budowania Kościoła, w którym wszyscy protagoniści słuchać będą Ducha Świętego i wprowadzać w dzisiejsze czasy Jego natchnienia.
Rada Generalna wzywa wszystkie okręgi, wspólnoty i współbraci do aktywnego udziału w drodze synodalnej, angażując się w dynamikę Kościołów lokalnych i pomagając w zwiększeniu świadomości i zaangażowaniu tych, z którymi żyjemy i pracujemy.
Pomóżmy ożywić Kościół synodalny, który jest partycypacyjny i współodpowiedzialny, bez klerykalizacji świeckich i sekularyzacji duchowieństwa. Kościół synodalny jest Kościołem współodpowiedzialnym. Misjonarz, wezwany jest do dostrzegania udziału wszystkich, zgodnie z powołaniem każdego, w budowaniu Kościoła w służbie ewangelizacji i misji.
Serdecznie dziękujemy za całą pracę, którą już wykonujecie i będziecie wykonywać dla pełnego uczestnictwa naszego Zgromadzenia w tej synodalnej podróży.

 

Alain Mayama, C.S.Sp
Przełożony Generalny
17/01/2022

Back To Top