skip to Main Content


Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu!

Pod takim hasłem, zaczerpniętym z pierwszego listu św. Pawła do Koryntian, odbyła się 17 Kapituła Prowincjalna Zgromadzenia Ducha Świętego w Polsce.

Nowym prowincjałem został wybrany
o. Marcin Dusiński, który był misjonarzem w Paragwaju,
później rektorem kościoła i przełożonym domu zakonnego w Bydgoszczy.

Back To Top