skip to Main Content


Rozpoczęła sie Kapituła Generalna Zgromadzenia Ducha Świętego. Delegaci ze wszystkich stron świata przybyli do Bagamoyo w Tanzanii gdzie obradować będą w dniach od 3 do24 października 2021 roku. Dokonają też wyboru nowego Przełożonego Generalnego. Obecny o. John Fogarty, zakończył ośmioletnią kadencję. Przedstawicielem naszej wspólnoty w Bagamoyo jest o. Marek Myśliński – prowincjał.

Obecnie misyjne Zgromadzenie Ducha Świętego liczy 2600 członków i pracuje w 55 krajach świata.
Zdecydowaną większość stanowią współbracia z Afryki.

 

PIERWSZE WALNE SPOTKANIE
W niedzielny wieczór (3 października) odbyło się pierwsze zebranie planarne. O. Philip Massawe, prowincjał Tanzanii, powitał przybyłych. Podziękował za znakomitą pracę Przełożonego Generalnego i jego Rady, którzy zakończyli trudną i długotrwałą misję animacji Zgromadzenia.
Przełożony Generalny w swoim wystąpieniu pozdrowił obecnych i podziękował w szczególności o. Markowi Myślińskiemu, przełożonemu Prowincji Polskiej, za przygotowanie wszystkiego w Licheniu do odbycia tej Kapituły Generalnej, która miała mieć miejsce w 2020 roku, w Licheniu. Za względu na pandemię było to niemożliwe. Dlatego obrady zostały przeniesione na 2021 rok do Bagamoyo w Tanzanii. Przełożony Generalny podziękował także tej prowincji za zgodę na organizację tego wielkiego wydarzenia.
O. Jude Nnorom, główny moderator, oraz bracia Eduardo Ferreira i Jude przejęli prowadzenie spotkania, zatwierdzając regulamin i program Kapituły.

DZIEŃ DUCHOWEJ REFLEKSJI
O. Eamonn Mulcahy wskazał na Jezusa z Nazaretu jako jedyny możliwy model służby każdego duchacza. A którego Jezusa chcemy naśladować? To jest wielkie pytanie. Z pewnością nie takiego, który „daje nam cukier” (jak ostrzegał nas papież Franciszek w Bratysławie podczas swojej wizyty w zeszłym miesiącu). Nie Chrystus romantyczny i idylliczny, ale raczej radykalny, z propozycją życia, która wstrząsa wszystkimi, którzy chcą iść za nim i Go naśladować. W tym procesie zbliżania się do maluczkich Jezus pragnie, abyśmy jako Jego uczniowie byli nowymi ludźmi, budującymi wspólnotę i unikali wszystkiego, co nas odczłowiecza lub dzieli.
O. Eamonn kończy swoją refleksję, czerpiąc inspirację z nauczania papieża Franciszka, który przez cały swój pontyfikat kładzie duży nacisk na kwestie braterstwa, podnoszenia tych którzy umierają na skraju drogi. Jako misjonarze duchacze musimy służyć wszystkim pozostawionym na marginesie społeczeństwa, nawet jeśli to oznacza duże ryzyko, naszą krzywdę i brud.


CELEBRACJA OTWARCIA KAPITUŁY

Uczestnicy zgromadzili się wokół historycznego krzyża, który oznacza przybycie pierwszych duchaczy do kontynentalnej części Afryki Wschodniej. Wysłuchali biblijnego tekstu mówiącego o rozesłaniu 72 uczniów i udali się w procesji do kaplicy śpiewając pieśni w trzech oficjalnych językach Zgromadzenia. Następnie każdy otrzymał zapaloną świecę.

Back To Top