skip to Main Content

Drodzy Współbracia!
„Posłani w pokoju Chrystusa”, to hasło obecnego roku duszpasterskiego.
Kościół z radością przypomina każdemu człowiekowi, że jest on tęsknotą Boga, który w swojej Miłości daje mu się w Eucharystii jako Pokarm, przebóstwia go i posyła, aby niosąc w sobie to piękno spotkania, przemieniał świat.
Życzę Wam, aby ta cudowność nie była dla nikogo jedynie sloganem, hasłem, ale rzeczywistą treścią naszego życia, naszego kapłaństwa, konsekracji, posługi, misji, braterstwa.
Niech nasze przeżywanie Eucharystii nigdy nie zostanie zranione rutyną, lecz będzie faktycznie źródłem i szczytem wszystkiego. Bądźmy radosnymi i autentycznymi świadkami piękna Eucharystii, posłani w pokoju Chrystusa, żyjący przez Niego.

Z serca płynącymi życzeniami z okazji Świąt Narodzenia Boga i z darem modlitwy.
Wasz brat
o. Marek Myśliński CSSp

Back To Top