skip to Main Content

24 Niedziela Zwykła

15 września 2019 r.

  1. Zapraszamy do naszego „Duchackiego Wieczernika” w każdy poniedziałek na nabożeństwo do Ducha Świętego o godz. 18.30 i w czwartek na adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 18.00 do 19.00 w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych oraz o łaskę wytrwania dla powołanych.
  2. W najbliższy czwartek, 19 września, zapraszamy Rodziców Dzieci “Małego Strzału” oraz wszystkich Rodziców zainteresowanych tym cyklem rodzinnych katechez biblijnych, na spotkanie organizacyjne zaraz po wieczornej Mszy św. Spotkanie odbędzie się w auli seminaryjnej.
  3. Już dziś zapraszamy na spotkanie popielgrzymkowe grupy CZERWONEJ w sobotę 28 września w Żołędowie u sióstr Pasterek. Rozpoczniemy o godz. 16.00 Mszą św. Zapraszamy wszystkich, którzy kiedykolwiek pielgrzymowali z Czerwoną, jak również osoby zainteresowane wspólnym pielgrzymowaniem w przyszłości.
  4. Dziękujemy wszystkim osobom, które  każdego tygodnia włączają się w sprzątanie naszej świątyni, za ofiarowane kwiaty  do prezbiterium oraz pielęgnowanie kwiatów przy Grocie i na zewnątrz domu.
  5. Na stoliku za ławkami wyłożony jest kolejny numer Przewodnika Katolickiego, a w nim coniedzielne komentarze do czytań mszalnych, ciekawe artykuły m.in. o świeckiej misjonarce poznaniance doktor Wandzie Błeńskiej, która po udziale w Powstaniu Warszawskim udała się do Afryki, by tam aż do 1992 roku pracować w Ugandzie wśród chorych, szczególnie leczyć trędowatych stąd nazwana została „Matką  trędowatych”. Zmarła w Poznaniu w wieku 103 lat. Przewodnik w cenie 6 zł.
Back To Top